(Bio-)ingenieurswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° CB2024 Nederlands
Tags: Opleidingen UGain (UGent Academie voor Ingenieurs)

Beschrijving

Circulaire economie wil de materialenkringloop sluiten en weggaan van een lineaire economie waarin materialen aan het eind van hun levensduur als afval bestempeld worden. Deze transitie is ook voor de bouwsector een essentiële en hoogdringende stap die hoog op zowel de Europese als Vlaamse beleidsagenda staat. De bouwsector geldt immers als één van de grootste materiaal- en energieverbruikers, en vormt een belangrijke bron van broeikasemissies. 50% van alle ontgonnen natuurlijke hulpbronnen vindt zijn weg naar deze sector. Tegelijk wordt hier 33% van de gehele afvalproductie gegenereerd.

Circulair bouwen is evenwel een ruim begrip dat verschillende aspecten omhelst en zich op verschillende schalen situeert: van de materiaalkeuzes tot de schaal van het bouwproject. Deze opleiding gaat in op elk van deze thema’s. Zowel veranderingsgericht ontwerpen, materiaal(her)gebruik, omgaan met energie en water, juridische aspecten als circulaire businessmodellen komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor methoden om milieu-impact en circulaire kwaliteiten te evalueren.

De opleiding biedt voor elk van deze thema’s een grondige basis, en geeft inzichten en concrete voorbeelden. Handvaten worden aangereikt om er zelf mee aan de slag te gaan binnen de bouwpraktijk. Na het volgen van de opleiding hebben de deelnemers een goed overzicht van de huidige stand van zaken omtrent circulair bouwen.

Programma

Module 1: Circulair bouwen van bij het ontwerp


Module 2: Urban mining, hergebruik, levensduur


Module 3: Circulaire bouwmaterialen en hun toepassing


Module 4: Energie, water, HVAC


Module 5: Evaluatie a.d.h.v. indicatoren en levenscyclusanalyse


Module 6: Omkadering en opschaling van circulair bouwen


Module 7: Cases

Cursusnummer:
CB2024
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
(Bio-)ingenieurswetenschappen, Architectuur en ontwerp, Burgerlijk ingenieur, Industrieel ingenieur, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
17.10.2024
Contactpersoon:
ugain@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.