Kunst en cultuur

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° MC7 Nederlands/Engels
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

Wil je China graag kunnen plaatsen, berichten kunnen duiden, of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat zich in China afspeelt? Dan krijg je in deze opleiding een stevige eerste blik op wat China vorm geeft: de geschiedkundige ontwikkeling, de actualiteit van vandaag, en de culturele en levensbeschouwelijke context.

Kennis over China (geschiedenis, actualiteit, levensbeschouwing) is vandaag relevanter dan ooit. Daarom willen we met deze opleiding de culturele en historische ontwikkeling van China in de schijnwerpers zetten.

China is immers een steeds groeiende grootmacht met een duidelijke invloed op de wereld. Dit leidt tot opportuniteiten en nieuwsgierigheid, maar ook tot angst en twijfel. We zien dit overal: in media, in discussies bij bedrijven, in culturele centra waar men Chinese culturele activiteiten een plaats wil geven.

Met deze opleiding willen we alvast een eerste stap zetten om China beter te kunnen kaderen door in te zoomen op geschiedenis, op maatschappij en actualiteit, en op de centrale levensbeschouwingen, met aandacht voor de contacten tussen China en de omliggende regio’s.

Door drie specifieke modules te bundelen bieden we een coherent geheel aan voor een publiek dat kennis wil maken met China in context, en aldus de toenemende berichten die men over China hoort en leest beter wil kaderen in vele werksituaties, maar ook privé.

Coördinator Ann Heirman over deze micro-credential: Bekijk het filmpje

Wat is een micro-credential?

Programma

Programma onder voorbehoud

Praktisch?

hoorcolleges met mogelijkheid tot actieve participatie; geen tussentijdse opdrachten

Module 1: Geschiedenis van China

Module 2: Maatschappij en Actualiteit China

Module 3: Boeddhisme

 • tweede semester
 • 12 lessen
 • woensdag
 • 16u00 - 19u00
 • on campus: Blandijn, auditorium 4 Jaap Kruithof
 • met livestream en opnames om zowel synchroon asynchroon mee te volgen
 • in het Engels
 • mondeling examen

Inhoud?

 • De module Geschiedenis van China biedt een algemeen overzicht van de geschiedenis van China, met nadruk op algemene evoluties, grote historische gebeurtenissen, en relaties met andere landen. Ook aan het visuele aspect wordt aandacht besteed door gebruik te maken van kaarten en beeldmateriaal.
 • De uitdiepende module Maatschappij en actualiteit, China geeft je kennis over de binnenlandse politieke situatie van China, haar internationale politieke positie (inclusief militaire en geopolitieke vraagstukken), economische structuren, maatschappelijke verhoudingen, en juridische situatie (inclusief grondwettelijke vrijheden). Deze thema’s worden besproken vanuit een historische achtergrond.
 • De module Boeddhisme biedt een overzicht aan van de historische, doctrinaire en filosofische evoluties binnen boeddhisme (India, Centraal-Azië, China en Japan). Boeddhistische stromingen worden besproken binnen hun maatschappelijke en culturele context, met bijzondere aandacht voor het cultuurgebied van het Verre Oosten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het visuele aspect door gebruik te maken van kaarten en beeldmateriaal.
 • studiefiche Module 1: Geschiedenis van China
 • studiefiche Module 2: Maatschappij en Actualiteit China
 • studiefiche Module 3: Boeddhisme

Na de opleiding

 • kan je historische en hedendaagse gebeurtenissen in het algemeen kader van de Chinese geschiedenis plaatsen;
 • kan je de politieke, economische en juridische structuren van China duiden;
 • kan je een debat begrijpen en voeren over China op basis van de verworven kennis;
 • kan je de levensbeschouwelijke tendensen in China duiden en kaderen, zowel historisch als cultureel;
 • kan je de filosofische en religieuze context van China duiden;
 • heb je inzicht in de rol van boeddhisme in China en de naburige regio’s.

Opmerkingen

 • Het strekt tot aanbeveling ingeschreven te zijn ten laatste bij de start van de eerste les.
 • Naast China Omkaderd bieden we de micro-credential China in Context aan. Beide opleidingen bestaan uit de modules Geschiedenis van China en Maatschappij en actualiteit China, aangevuld met een module die alternerend georganiseerd wordt.
 • China in Context wordt vanaf 2024-2025 georganiseerd met als alternatief voor de module Boeddhisme de module Oost-Aziatische levensbeschouwingen.

Cursusnummer:
MC7
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Kunst en cultuur, Taal en literatuur, Wijsbegeerte en ethiek
Taal:
Nederlands/Engels
Academiejaar:
2022 - 2023, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Christoph Anderl
Bart Dessein
Ann Heirman
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.