Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DCLOBW Nederlands
Tags: Micro-credentials , Beweging en Sport , Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie , Ergotherapeutische wetenschap , Verpleegkunde en vroedkunde , Gezondheidsbevordering , Geneeskunde

Beschrijving

Micro-credentials zijn korte academische opleidingen die voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden van de Universiteit Gent. Zowel inhoudelijk als praktisch is de uitbouw van een micro-credential in de eerste plaats gericht op de noden van professionals. De focus van de opleiding ligt op een welomlijnde set aan leerresultaten, afgestemd op het beoogde publiek.

Ze bestaan uit een beperkt aantal vakken waaraan studiepunten of credits zijn gekoppeld. Voor het volgen van een micro-credential zet je dan ook leerkrediet in. Doorloop je de opleiding met succes, dan ontvang je creditbewijzen van de afzonderlijke vakken en een erkend getuigschrift dat een duidelijke meerwaarde biedt voor professionals en werkgevers.

Programma

Hieronder vind je een overzicht van het programma:

Theorie

 1. Referentiekader en begripsomschrijving van fysieke activiteit en fitheid, in relatie tot gezondheid
 2. Basisprincipes van gezond voedingsgedrag
 3. Gezondheidspsychologie: theorieën en modellen voor het verklaren van gezondheidsgedrag en gedragsverandering
 4. Verloop van gedragsverandering inzake gezondheidsgerelateerd gedrag, met inbegrip van monitoring van en reflectie op eigen bewegings- en voedingsgedrag
 5. Fysiologische beginselen van fysieke belasting met inbegrip van basisprincipes van
 6. Biomechanica van bewegen en sport: werking van, invloed op het bewegingsstelsel met inbegrip van preventie van overbelasting van het bewegingsstelsel (primaire preventie van sportletsels)
 7. Basisprincipes van het leren van motorische vaardigheden
 8. Fysieke activiteit en cognitief en mentaal functioneren
 9. Een gezondheidseconomische evaluatie van het streven naar meer lichaamsbeweging

Praktijk Bewegingsvorming

De praktijk bestaat uit 4 gemeenschappelijke praktijklessen (toepassingen van de theorie) en een “keuzesport” lessenreeks waarin de student motorische vaardigheden verwerft uit één lifetime sport. Het niveau wordt aangepast aan de beginsituatie van de studenten. Die zal waarschijnlijk sterk gevarieerd zijn van niet sportieve studenten tot sportieve studenten.

Daarom zal er per sport gedifferentieerd worden naar verschillende niveaugroepen ( beginner/ half gevorderd / gevorderd tot hoog niveau). Met normale inzet kan iedere student een goede score (een combinatie van kwantitatieve normscore en kwalitatieve “inzet”score) behalen voor het praktijkluik.

 1. Vier gemeenschappelijke praktijklessen over elementaire bewegingsvaardigheden:
  • houdingsgymnastiek;
  • de fysieke basiscomponenten (kracht, lenigheid, snelheid, uithouding)
  • bewegings- en sportintensiteit.
 2. Bewegingsvaardigheid in een sportdiscipline naar keuze uit: zwemmen, dans, volleybal, badminton, buitensport (joggingvarianten)
 3. Begeleide zelfstudie
  • verslag en reflectie eigen resultaten op de generieke practica
  • reflectie over vordering in keuzesport
  • reflectie over eigen gedragsverandering mbt gezondheidsdoel

(voeding, beweging via http://www.mijnactieplan.be)

Opmerkingen

Deze microcredential is een Type 2: dit wil zeggen dat het is opgebouwd uit één of meerdere bestaande opleidingsonderdelen uit de bachelor- en/of masteropleidingen, aangevuld met extra aanbod voor levenslang leren.

Indien er minstens 7 inschrijvingen zijn, dan gaan de lessen apart door en verspreid over een jaar (m.a.w. de MC is een jaarvak).
Indien er minder dan 7 inschrijvingen voor de MC zijn, dan kunnen studenten aansluiten bij de studenten uit de basisopleiding. De lessen gaan dan voor iedereen in het 2e semester door.

Meer info vind je hier.

 • Wat is een micro-credential?

Micro-credentials zijn korte academische opleidingen die voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden van de Universiteit Gent. Zowel inhoudelijk als praktisch is de uitbouw van een micro-credential in de eerste plaats gericht op de noden van professionals. De focus van de opleiding ligt op een welomlijnde set aan leerresultaten, afgestemd op het beoogde publiek.

Ze bestaan uit een beperkt aantal vakken waaraan studiepunten of credits zijn gekoppeld. Voor het volgen van een micro-credential zet je dan ook leerkrediet in. Doorloop je de opleiding met succes, dan ontvang je creditbewijzen van de afzonderlijke vakken en een erkend getuigschrift dat een duidelijke meerwaarde biedt voor professionals en werkgevers.

Cursusnummer:
DCLOBW
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Kinesitherapie, Lichamelijke opvoeding, Verpleegkunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.