Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_23_24_AP Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Sociaal Werk

Beschrijving

België is een rijk land met een lage ongelijkheid maar een hoog armoedecijfer. Armoede is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat voorkomt in verschillende vormen en gedaanten.

In deze opleiding reiken we wetenschappelijke inzichten en referentiekaders aan die inzicht bieden in het probleem, en die bruikbaar zijn om het eigen beleid en initiatieven van organisaties en ondernemingen in het kader van armoedebestrijding te evalueren en te verbeteren. Niet alleen de eigen ervaringen en uitgangspunten zijn daarbij van belang, maar vooral de uitwisseling over ervaringen en referentiekaders van andere actoren.

Het opzet van deze opleiding is om te leren hoe in dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici nieuwe kennis kan worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding. We beogen dan ook relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden. Sleutelwoorden hierbij zijn onder meer sociale ongelijkheid, structurele herverdeling van maatschappelijke hulpbronnen, sociale rechten, sociale bescherming, participatie en culturele actie. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop persoonlijke referentiekaders in het denken over armoede tot stand komen en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd. We verkennen een structurele benadering van armoedebestrijding die de vraag omvat naar een duurzame bestrijding van armoede als een sociaal, economisch, en politiek-institutioneel probleem in de samenleving.

Troeven van de opleiding:

 • Meest recente wetenschappelijke inzichten inzake armoede, bestaansonzekerheid en ongelijkheid worden aangereikt vanuit diverse wetenschappelijke disciplines.
 • In dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici wordt nieuwe kennis worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding.
 • Een divers programma met gerenommeerde sprekers en academici uit binnen- en buitenland.

Programma

LES 1: Introductie en armoedebestrijding: een rechtenbenadering als referentiekader

 • Donderdag 08/02/2024 van 12u tot 17u (in Brussel, met broodjeslunch)
 • Prof. dr. Griet Roets, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 2: Armoedebestrijding: een beleid van structurele herverdeling

 • Donderdag 15/02/2024 van 14u tot 17u
 • Prof. dr. Wim Van Lancker, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven

LES 3: Niet-gebruik van sociale rechten

 • Donderdag 22/02/2024 van 14u tot 17u
 • Prof. dr. Wim van Oorschot, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven
 • Prof. dr. Griet Roets, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent
 • Henk Van Hootegem, Interfederaal Steunpunttot Bestrijding van Armoede

LES 4: Armoede, participatie en ervaringsdeskundigheid

 • Donderdag 29/02/2024 van 14u tot 17u
 • David De Vaal, Interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede
 • dr. Heidi Degerickx, Netwerk tegen Armoede
 • Cindy Van Geldorp, Netwerk tegen Armoede

LES 5: Armoede en maatschappelijke hulpverlening

 • Donderdag 07/03/2024 van 14u tot 17u
 • Prof. dr. Koen Hermans, Centrum voor Sociologisch Onderzoek en LUCAS, centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven

LES 6: Armoede, migratie en de nieuwe liefdadigheidseconomie

 • Donderdag 14/03/2024 van 14u tot 17u
 • dr. Caroline Vandekinderen, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent
 • dr. Pascal Debruyne, Onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch werk, Odisee Hogeschool

LES 7: Armoede en gezondheidszorg

 • Donderdag 21/03/2024 van 13u tot 16u
 • Prof. dr. Sara Willems, Vakgroep Huisartsengeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent

LES 8: Armoede en onderwijs

 • Donderdag 28/03/2024 van 12u tot 17u (met broodjeslunch)
 • Prof. dr. Hilde Van Keer, Vakgroep Onderwijskunde, UGent

LES 9: Armoede en samenlevingsopbouw

 • Donderdag 18/04/2024 van 14u tot 17u
 • dr. Evelyne Deceur, Dienst Beleidsparticipatie, Stad Gent en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 10: Armoede en klimaatverandering

 • Donderdag 25/04/2024 van 14u tot 17u
 • Prof. dr. Wim Van Lancker, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven
 • Veerle Stroobants, Interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede

LES 11: Armoede en (sociale) huisvesting

 • Donderdag 02/05/2024 van 14u tot 17u
 • Prof. dr. Pascal De Decker, Departement Architectuur, KULeuven, Sint-Lucas Brussel en Gent

LES 12: Armoede en jeugdzorg

 • Donderdag 23/05/2024 van 14u tot 17u
 • Prof. dr. Rudi de Roose, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 13: Afsluitende lunchlezing met receptie

 • Donderdag 30/05/2023 vanaf 14u

Opmerkingen

Praktisch

De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking door Universiteit Gent (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) en KU Leuven (Faculteit Sociale Wetenschappen - het Centrum voor Sociologisch Onderzoek).

Voor wie

 • De cursus verwelkomt deelnemers met interesse in armoedeproblematiek.
 • Zelfs als je geen specifiek academisch diploma hebt in sociale of pedagogische wetenschappen (bachelor/master), kun je mogelijk na een gesprek worden toegelaten. Stuur een beschrijving van je opleiding en werkervaring, samen met een korte motivatie naar lien.steyaert@kuleuven.be. Op basis daarvan wordt besloten of een toelatingsgesprek nodig is.

Evaluatie

Cursisten moeten alle lessen volledig bijwonen en een reflectiepaper schrijven om het getuigschrift te ontvangen. Dit programma maakt deel uit van de permanente vorming aan de Universiteit Gent en de KU Leuven.

Duur van de opleiding

1 jaar, 2e semester

Locatie:

Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede (Brussel)

Inschrijvingsgeld

De deelnemers moeten zich – naast de inschrijving voor de opleiding (471,20 euro) – ook officieel inschrijven als student van de KU Leuven (128,80 euro). De totaalsom van de cursus bedraagt dus 600 euro. Deelnemers ontvangen na inschrijving een studentenkaart.
De studenten kunnen zich daarnaast ook gratis inschrijven aan de UGent

 • Inschrijving voor de opleiding: 471,20 euro
 • Inschrijving als student van de KU Leuven: 128,80 euro
 • TOTAAL: 600 euro

Inschrijvingsprocedure:

Inschrijven kan via mail met daarin een beschrijving van uw opleiding en job en een korte motivatie, te versturen naar Lien Steyaert via lien.steyaert@kuleuven.be. Hier kan u ook terecht voor verdere inlichtingen.

Cursusnummer:
D_A_23_24_AP
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
08.02.2024
Contactpersoon:
griet.roets@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.