Spreken we morgen AI in de klas? Een inleiding tot taaltechnologie en artificiële intelligentie.

17.04.’24

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° STU009 Nederlands
Tags: Studiedagen

Beschrijving

Taal en technologie worden vaak beschouwd als wederzijds uitsluitende interesses en competenties. Nochtans ligt op hun kruispunt een zeer boeiend onderzoeksdomein, namelijk dat van de taaltechnologie. Met patroonherkenning en machinaal leren als belangrijkste technieken onderzoekt het domein hoe we computers kunnen inzetten om geschreven en gesproken taal onder de loep te nemen, te vertalen en te genereren.

Met deze workshop willen we leerkrachten in het secundair onderwijs ondersteuning bieden voor minstens twee van de nieuwe onderwijsdoelen over taaltechnologie voor talenrichtingen:
(1) de maatschappelijke en wetenschappelijke implicaties van taaltechnologie begrijpen
(2) kritisch omgaan met taaltechnologische toepassingen.

Deelnemers zullen tijdens de workshop leren hoe algoritmes taal verwerken en zo interactie tussen mensen en machines of artificiële intelligentie (AI) mogelijk maken. Door ons te buigen over vragen als ‘Hoe kunnen we automatisch teksten begrijpen, vertalen en schrijven?’, ‘Kan een computer emoties of ironie herkennen in een tekst?’, en ‘Hoe belangrijk zijn data voor lerende systemen?’ krijgen leerkrachten inzicht in het domein van natuurlijke taalverwerking of Natural Language Processing en de maatschappelijke en wetenschappelijke implicaties ervan. Een tweede luik van deze workshop bestaat erin leerkrachten te informeren over ethische vragen die artificiële intelligentie oproept: Wat zijn de uitdagingen en beperkingen? Wat zijn de risico’s? Hoe zit het met privacy wanneer onze data automatisch verwerkt worden? Wat met discriminerende algoritmes? Enzovoort.

Deelnemers aan de workshop krijgen toegang tot leermateriaal waarmee ze de vergaarde kennis kunnen omzetten in lesmateriaal voor hun doelpubliek en in overeenstemming met de leerdoelen taaltechnologie.

Format

 • een workshop op woensdag 17 april (lokaal A0.08, campus Mercator)


Context

 • Taaltechnologie zal voortaan deel uitmaken van de einddoelen voor gespecialiseerde talenopleidingen in het secundair onderwijs. Bovendien maken we steeds meer gebruik van taaltechnologische toepassingen in en buiten de klascontext.

Inhoud / opzet

 • Met deze workshop willen we taalleerkrachten inleiden in het domein van taaltechnologie, met een specifieke focus op de einddoelen voor taaltechnologie.
 • We nemen kijkje onder de motorkap van hedendaagse taaltechnologische tools (bv. ChatGPT) en zetten die kennis in om de tools kritisch te benaderen; wat kunnen ze? Wat kunnen ze (nog) niet? Hoe kunnen we dergelijke tools het best gebruiken en evalueren?
 • Daarnaast bespreken we concrete toepassingen van taaltechnologie en hun impact op ons leven en de maatschappij. We kunnen daarbij niet voorbijgaan aan ethische vraagstukken omtrent artificiële intelligentie.

Doelpubliek

 • Specifiek leraren taalvakken in het secundair onderwijs.
 • Bij uitbreiding alle geïnteresseerde leraren, onderwijsbegeleiders, didactici, directies, …
 • Voorkennis voor deze workshop is niet vereist.

Programma

 • 09.00 u. - 12.00 u
 • welkom + inleiding
 • deel 1: Wat is taaltechnologie? Hoe werkt het?
 • deel 2: Wat is de impact van taaltechnologie op onze maatschappij?
 • deel 3: Privacy + ethische vraagstukken
 • tijd voor vragen en discussie
 • na het volgen van deze workshop ontvang je een attest van deelname

Op dit moment werken Cynthia Van Hee en Véronique Hoste aan een boek rond taaltechnologie en artificiële intelligentie. De lancering van dit boek zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024. Alle deelnemers aan de workshops zullen een kopie ontvangen. De deelnemers van de workshop in november 2023 krijgen het boek later bezorgd.

Opmerkingen

Hulp nodig?

Organisatie

Deze opleiding is een initiatief van de onderzoeksgroep LT3 - Language and Translation Technology Team verbonden aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Cursusnummer:
STU009
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
AI en Data Science, Onderwijs en pedagogie, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
17.04.2024
Lesgevers:
Cynthia Van Hee
Veronique Hoste
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.