31.05.’23

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_22.23_PW Nederlands
Tags: Alle opleidingen

Beschrijving

In de lezingenreeks Psychology@WORK wil de Dunant Academie nieuwe onderzoeksinzichten binnen het domein van bedrijfspsychologie en personeelsbeleid onder de aandacht brengen. In deze reeks van vier interactieve lesavonden wordt er ingezoomd op de thema’s emotionele intelligentie, inclusieve vacatures opstellen, het gebruik van betrouwbare en valide meetinstrumenten en intercultureel effectief handelen.

Wat mag je verwachten?

Een boeiende reeks van vier interactieve lezingen waarin wetenschappelijke onderzoeksbevindingen vertaald worden naar praktische handvaten voor mensen in het werkveld. De sprekers zijn allen verbonden aan de Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving (PP09) van de Universiteit Gent.

Programma

Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen en sprekers per avond.

Emotionele intelligentie: Gehypete onzin of sleutel tot werksucces?

Eerste hulp bij het opstellen van vacatures

Psychologische metingen, valkuil of geheim wapen voor succes? Het verhaal achter de cijfers.

Intercultureel effectief handelen als professional? Veel meer dan niet-discrimineren!

  • Datum: woensdag 31/05/2023
  • Spreker: Dr. Stijn Schelfhout en Prof. dr. Eva Derous
  • Korting voor EdisTools stakeholders, 10 euro ipv 25 euro
  • Korte inhoud: Interculturele interacties tussen professionals in werk, zorg, onderwijs en huisvesting enerzijds en sollicitanten, patiënten, leerlingen en huurders anderzijds, zorgen voor specifieke uitdagingen en problemen zoals etnische discriminatie en vooroordelen. Het EdisTools project is een FWO/SBO project dat erop gericht is een beter begrip te krijgen van etnische ongelijkheid en etnische discriminatie, zodat (vaak goedbedoelde of onbewuste) processen die hiertoe aanleiding geven, kunnen aangepakt worden. EdisTools wil hiervoor zowel inzetten op innovatieve, wetenschappelijke kennis als gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee dienstverleners en organisaties in deze domeinen zelf aan de slag kunnen. Binnen EdisTools hanteren wij daarom een wetenschappelijk kader dat problemen zoals etnische discriminatie bekijkt vanuit een veel ruimer intercultureel effectiviteitsperspectief. Niet-discrimineren is immers geen synoniem voor intercultureel effectief handelen, terwijl etnische discriminatie ook maar één, negatief én heel beperkt stukje vormt van interculturele effectiviteit. Het betrouwbaar kunnen meten van interculturele effectiviteit is hierbij van cruciaal belang. Tijdens deze lezing geven wij dan ook een overzicht van het EdisTools project, met specifieke focus op hoe het “Direct Intercultural Effectiveness Simulation” of DIES-instrument theoretisch en praktisch tot stand kwam. Verder gaan wij dieper in op hoe het gesteld is met de interculturele effectiviteit van de Vlaamse professional en tot welke praktische e-Tools het DIES-instrument zal leiden in de toekomst. Met behulp van deze gebruiksvriendelijke en wetenschappelijk gevalideerde e-Tools kan het werkveld op relatief korte termijn zelf aan de slag om de interculturele effectiviteit van zijn professionele dienstverleners te verbeteren.

Opmerkingen

Praktisch

  • Woensdagavond
  • Timing:

Inschrijven

  • De prijs per avond bedraagt 25€
  • UGent studenten en UGent personeelsleden kunnen gratis meevolgen!

Cursusnummer:
D_A_22.23_PW
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Psychologie, Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
31.05.2023
Contactpersoon:
dunantacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.