Phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer: een stand van zaken

01.06.’23

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA056-Phishing Nederlands
Tags: Rechtsdomeinen , Andere domeinen

Beschrijving

Het aantal gevallen van phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer (zoals whaling, bankkluisfraude, factuurfraude, …) nam de voorbije jaren een hoge vlucht. Tijdens deze studienamiddag belichten een aantal experten de verschillende juridische facetten van dit fenomeen elk vanuit een eigen invalshoek. We willen daarbij in de eerste plaats het publiek informeren omtrent de precieze draagwijdte van het actuele juridische kader. Daarnaast willen we een aantal tendensen in de rechtspraak blootleggen, inzicht bieden in de aanpak vanuit de parketten en een aantal punten tot verbetering van het bestaande wettelijke kader naar voor schuiven. Op het einde van de studienamiddag is uitgebreid ruimte voorzien voor vraagstelling en debat vanuit het publiek.

Programma

16.00 Inleiding - Diederik Bruloot, hoofddocent UGent, advocaat

16.10. Overzicht van het actuele juridische kader inzake fraude in het betaalverkeer - Reinhard Steennot, hoogleraar UGent

16.45 Bestrijding van Phishing: de aanpak vanuit van de parketten - Jochen van Aalst, substituut-procureur des Konings te West-Vlaanderen – economische en financiële sectie

17.20 Het onderscheid tussen toegestane en niet-toegestane betaaltransacties - Glenn Heirman, advocaat DLA Piper, wetenschappelijk medewerker UAntwerpen

17.55 Het aansprakelijkheidsregime bij fraude in het betaalverkeer – tendensen in de rechtspraak - Dominique Blommaert, partner Janson Baugniet, wetenschappelijk medewerker Instituut voor Financieel recht

18.30 Q & A

19.00 Einde

Cursusnummer:
GA056-Phishing
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Recht
Taal:
Nederlands
Startdatum:
01.06.2023
Lesgevers:
Diederik Bruloot
Reinhard Steennot
Jochen van Aalst
Glenn Heirman
Dominique Blommaert
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Locatie

Auditorium D

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.