On the Importance of Research-Based Teacher Education. PUBLIC LECTURE Honorary Doctor Prof. Dr. Kari Smith (NTNU, Norway) DIES NATALIS Wednesday 16 March, 9am-11am

16.03.’22

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_L_16_03_22 Engels
Tags: Cultuur, educatie en onderwijs

Beschrijving

Public lecture FPPW Honorary Doctor Prof. Dr. Kari Smith (NTNU, Norway)
Wednesday, March 16, 2022 (9 am - 11 am)
FPPW, Dunantlaan 2, 9000 Ghent Auditorium 4
"On the Importance of Research-Based Teacher Education."

On Friday, March 18, 2022, the Faculty of Psychology and Educational Sciences will award an honorary doctorate to Prof. Dr. Kari Smith during the Dies Natalis celebration. Prof. Dr. Kari Smith is a full professor working at the Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, Norway). At this university, she also works as a teacher educator and head of the Norwegian doctoral school NAFOL. This is a national doctoral school with a unique focus on teacher educators. Before starting her academic career, she worked as a teacher for 18 years. Prof. Kari Smith plays a leading role internationally in building research-based teacher education on the one hand, and highlighting the social importance of teacher educators on the other. By awarding an honorary doctorate to a teacher and a teacher educator, the Faculty of Psychology and Educational Sciences is also making a public statement to underline the social importance of academically educated teachers. This is more important than ever, given the decretal mandate given to UGent in 2019 to educate academically trained teachers through the new Educational Masters’ curriculum.

Publieke lezing FPPW-eredoctor Prof. Dr. Kari Smith (NTNU, Noorwegen)Woensdag 16 maart 2022 (9u – 11u) FPPW Dunantlaan 2, 9000 Gent_Auditorium 4 “On the Importance of Research-Based Teacher Education”

Op woensdag 16 maart 2022 reikt de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen een eredoctoraat uit aan prof. dr. Kari Smith tijdens de Dies Natalis viering. Prof. dr. Kari Smith is verbonden als hoogleraar aan de Norwegian University of Science and Technology. Aan deze universiteit is zij ook werkzaam als lerarenopleider en hoofd van de Noorse doctoral school NAFOL. Dit is een nationale doctoral school met een unieke focus op lerarenopleiders. Voor de start van haar academische carrière heeft zij 18 jaar gewerkt als leraar. Prof. dr. Kari Smith speelt internationaal een toonaangevende rol in het uitbouwen van onderzoeksgebaseerde lerarenopleidingen enerzijds, en het onderstrepen van het maatschappelijk belang van lerarenopleiders anderzijds. Door een eredoctoraat toe te kennen aan een leraar en een lerarenopleider maakt de FPPW ook een publiek statement om het maatschappelijk belang van academisch gevormde leraren te onderstrepen. Dit is meer dan ooit belangrijk, gegeven de decretale opdracht die de UGent in 2019 gekregen heeft om academisch gevormde leraren op te leiden via de nieuwe Educatieve Masters.

Programma

Prof. Ruben Vanderlinde, promoter of the honorary doctorate and chair of the Educational Masters’ Program Committee:

"Throughout her career - as a teacher, teacher educator, and researcher - Kari Smith has worked to support research-based teacher education and to form teachers who are knowledgeable about research and act on it."

In connection with this honorary doctorate, the Faculty of Psychology and Educational Sciences is hosting a public lecture with Prof. Kari Smith on Wednesday, March 16 in Auditorium 4 (FPPW). During this lecture entitled "On the Importance of Research-Based Teacher Education", Prof. Kari Smith will discuss who teacher educators are and why research is so important for teacher education.

Prof. Ruben Vanderlinde, promotor van het eredoctoraat en voorzitter van de Opleidingscommissie Educatieve masters:

“Gedurende haar loopbaan - als leraar, lerarenopleider, en onderzoeker - heeft Kari Smith werk gemaakt van de uitbouw van onderzoeksgebaseerde lerarenopleidingen en het vormen van leraren die kennis hebben van onderzoek en daar ook naar handelen”

Naar aanleiding van dit eredoctoraat organiseert de FPPW een publiek lezing met prof. dr. Kari Smith op woensdag 16 maart in Auditorium 4 (FPPW). Tijdens deze lezing met als titel “On the Importance of Research-Based Teacher Education” zal Prof. Kari Smith o.a. ingaan op wie lerarenopleiders zijn, waarom onderzoek zo belangrijk is voor lerarenopleidingen, en welke verschillende modellen hiervoor van toepassing zijn.

Opmerkingen

Inschrijven noodzakelijk, zie hieronder.

Please register for free participation, see herunder. Or just send an email with subject Kari Smith 16 03 to Laura.Thomas@UGent.be or Hanne.Tack@ugent.be.

Cursusnummer:
D_A_L_16_03_22
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie
Taal:
Engels
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
16.03.2022
Contactpersoon:
ruben.vanderlinde@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.