15.03.’23

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA042-consumentenschulden Nederlands
Tags: Rechtsdomeinen

Beschrijving

Op 15 maart 2023 is het 'World Consumers Rights Day'. Gandaius Academy wil dit graag onder de aandacht brengen met een lunchlezing rond de minnelijke invordering van consumentenschulden.

Prof. dr. Reinhard Steennot belicht het op initiatief van de Minister van Economische Zaken in de Kamer ingediende wetsontwerp tot invoeging van een nieuw Boek XIX "Schulden van Consumenten" in het Wetboek van economisch recht. De krachtlijnen van dit ontwerp, dat enkel van toepassing is bij de laattijdige betaling van een schuld door een consument aan een onderneming, kunnen als volgt worden samengevat: een verplichte kosteloze eerste betalingsherinnering, beperking van de schadevergoedingen die van de consument gevraagd kunnen worden, een verplichting voor de schuldinvorderaar om na te gaan of de ingevorderde bedragen niet hoger zijn dan toegelaten en een mogelijkheid voor de consument om de invorderingsprocedure tijdelijk op te schorten, onder meer door een betalingsplan te vragen of de schuld gemotiveerd te betwisten. Wie wil vernemen wat de toekomst brengt en wat (sowieso) behouden blijft, verwelkomen wij graag op 15 maart 2023.

Programma

  • 11:30 - 12:30 uur: Lezing
  • 12:30 - 13:00 uur: Vragenronde en lichte lunch

This is the day

Met het label "This is the Day" viert Gandaius op eigenzinnige wijze wereldwijde themadagen. Deze lezingen belichten steeds een actueel onderwerp, voor een breed publiek en worden begeleid door een lichte lunch.

Cursusnummer:
GA042-consumentenschulden
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Recht
Taal:
Nederlands
Startdatum:
15.03.2023
Lesgevers:
Reinhard Steennot
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.