06.05.’24

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA081-kunst-erfgoedcrim Nederlands
Tags: Criminologische wetenschappen

Beschrijving

Deze studiedag brengt drie onderzoekers samen die het over verscheidene topics binnen de kunst – en erfgoedcriminaliteit zullen hebben. Mathias Desmet (UGent) verkent de illegale handel in cultureel erfgoed, Amber Gardeyn (UGent) licht de aanpak toe van het rechtsherstel voor cultuurgoederen getroffen door wereldoorlog 2 en Maja Dehouck (Universiteit Amsterdam) bespreekt de kansen en uitdagingen van kunsthandel in de strijd tegen financiële criminaliteit.

Programma

  • 13.00 - 14.00 uur: Schattenjagers en smokkelaars: de plundering en illegale handel in cultureel erfgoed - Mathias Desmet

In de schaduw van de geschiedenis floreert een duistere en lucratieve handel in geplunderd cultureel erfgoed. Deze clandestiene markt richt onherstelbare schade aan. Ze bedreigt niet alleen de kennis over het verleden, maar ook de identiteit en de verhalen van gemeenschappen over de hele wereld. Voorwerpen die eeuwen van geschiedenis en traditie belichamen, worden gestolen of opgegraven en verhandeld als handelswaar. Wat kunnen we doen om deze schadelijke praktijken te bestrijden en onze culturele erfenis te beschermen voor toekomstige generaties?

  • 14.00 - 15.00 uur: De lange weg huiswaarts: de aanpak van rechtsherstel voor cultuurgoederen getroffen door de Tweede Wereldoorlog - Amber Gardeyn

Tijdens de Tweede Wereldoorlog orkestreren de nazi’s een van de grootste kunstverplaatsingen ooit. Uit de verschillende bezette gebieden worden cultuurgoederen op verscheidene manieren naar nazi-Duitsland gebracht. De nazi’s zijn alomtegenwoordig op de kunstmarkt, richten gespecialiseerde rooforganisaties op en halen opslagplaatsen leeg. De getroffen staten en de internationale gemeenschap reageren al tijdens de oorlog op het nazi-roofbeleid. Hoe hebben ze deze problematiek tijdens de oorlog en de eerste jaren nadien aangepakt? En hoe kijken we daar vandaag, met een tweede golf maatregelen achter de rug, op terug?

  • 15.00 - 16.00 uur: De kunsthandel in de strijd tegen financiële criminaliteit: kansen en uitdagingen - Maja Dehouck

​​​​​​​In de strijd tegen witwas en terrorismefinanciering worden private actoren ingeschakeld om verdachte activiteit op te sporen en te melden. Sinds kort valt ook de kunsthandel onder deze regelgeving. Kunsthandelaren, veilinghuizen en galerijen moeten sindsdien niet alleen kennis hebben van kunst en handel, maar ook witwas en terrorismefinanciering opsporen. Wat is de link tussen kunst en terrorisme? Kan de kunsthandel daadwerkelijk bijdragen aan het bestrijden van financiële criminaliteit? En welke kansen en uitdagingen brengt dit met zich mee?

Opmerkingen

  • De studienamiddag wordt afgesloten met koffie en cake.

Cursusnummer:
GA081-kunst-erfgoedcrim
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Kunst en cultuur, Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
06.05.2024
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.