24.10.’22

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° STU007 Nederlands
Tags: Filosofie , Onderwijs en Pedagogie , Studiedagen

Beschrijving

Tijdens deze studiedag word je ondergedompeld in de vele kansen die het vak filosofie biedt in de tweede graad. In de voormiddag gaan we via de Afrikaanse Ubuntu-filosofie dieper in op het thema wijsgerige antropologie, opnieuw gevolgd door een interactieve workshop met concreet toepasbare werkvormen en lesmateriaal voor in de klas. In de namiddag gaan we dieper in op de epistemologische en wetenschapsfilosofische thema’s. Aan de hand van de collectie van het Gents Universiteitsmuseum (GUM) verkennen we zowel de inhoudelijke aspecten van dit thema waarna we in workshops aan de slag gaan met concreet lesmateriaal en werkvormen.

Programma

maandag 24 oktober

Gents Universiteitsmuseum

  • 09u30 – 10u00: Welkom
  • 10u00 – 11u00: Lezing door Thomas Vervisch

Ubuntu als een voorbeeld van Afrikaanse filosofie

Wanneer we het over filosofie hebben, hebben we het meestal over westerse filosofie. Stilaan verruimen we echter onze blik en zien we een inhaalbeweging wat niet-westerse filosofie betreft. In deze lezing gaan we dieper in op Ubuntu als een voorbeeld van Afrikaanse filosofie. Ubuntu geeft een heel ander antwoord op de filosofische vraag: wat is de mens? Deze lezing sluit bijgevolg aan bij de specifieke eindtermen voor wijsgerige antropologie voor filosofie in het middelbaar onderwijs.

  • 11u00 – 12u30: Workshop 1
  • 12u30 - 13u30: Lunch
  • 13u30 -14u30: Lezing door Maarten Van Dyck

In het GUM vinden we een prachtige collectie van wetenschappelijke objecten. Maar wat is dat eigenlijk een wetenschappelijk object? Hoe richten objecten onze blik? Wat maken ze mogelijk? Welke relatie ontstaat tussen subject en wetenschappelijk object? Deze pittige filosofische vragen worden heel concreet wanneer we de confrontatie aangaan met het museum.

  • 14u30 - 16u00: Workshop 2
  • 16u00 – 16:30: Slot met nadien mogelijkheid tot een vrij bezoek aan het museum

Opmerkingen

Deze reeks is een initiatief van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap in samenwerking met de Humanities Academie.

Bijzondere dank gaat uit naar onze partner VEFO, Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs.

Cursusnummer:
STU007
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Wijsbegeerte en ethiek
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
24.10.2022
Lesgevers:
Broos Delanote
Corinne Leys
Bas Matthynsens
Maarten Van Dyck
Julie Van Gerven
Thomas Vervisch
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.