Art and Culture

Interested?

More information
° MC7 NL-EN
Tags: Micro-credentials

Description

Wil je China graag kunnen plaatsen, berichten kunnen duiden, of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat zich in China afspeelt? Dan krijg je in deze opleiding een stevige eerste blik op wat China vorm geeft: de geschiedkundige ontwikkeling, de actualiteit van vandaag, en de culturele en levensbeschouwelijke context.

Kennis over China (geschiedenis, actualiteit, levensbeschouwing) is vandaag relevanter dan ooit. Daarom willen we met deze opleiding de culturele en historische ontwikkeling van China in de schijnwerpers zetten.

China is immers een steeds groeiende grootmacht met een duidelijke invloed op de wereld. Dit leidt tot opportuniteiten en nieuwsgierigheid, maar ook tot angst en twijfel. We zien dit overal: in media, in discussies bij bedrijven, in culturele centra waar men Chinese culturele activiteiten een plaats wil geven.

Met deze opleiding willen we alvast een eerste stap zetten om China beter te kunnen kaderen door in te zoomen op geschiedenis, op maatschappij en actualiteit, en op de centrale levensbeschouwingen, met aandacht voor de contacten tussen China en de omliggende regio’s.

Door drie specifieke modules te bundelen bieden we een coherent geheel aan voor een publiek dat kennis wil maken met China in context, en aldus de toenemende berichten die men over China hoort en leest beter wil kaderen in vele werksituaties, maar ook privé.

Coördinator Ann Heirman over deze micro-credential: Bekijk het filmpje

Wat is een micro-credential?

Program

Praktisch?

hoorcolleges met mogelijkheid tot actieve participatie; geen tussentijdse opdrachten

Module 1: Geschiedenis van China

 • eerste semester
 • 12 lessen
 • onder voorbehoud woensdag 16u00 - 19u00

 • on campus
 • met livestream en opnames om zowel synchroon als asynchroon mee te volgen
 • in het Nederlands
 • schriftelijk examen

Module 2: Maatschappij en Actualiteit China

 • eerste semester
 • 12 lessen
 • onder voorbehoud vrijdag 16u00 - 19u00

 • on campus
 • in het Engels
 • mondeling examen

Module 3: Oost-Aziatische levensbeschouwingen

 • tweede semester
 • in het Engels
 • on campus
 • schriftelijk examen

Inhoud?

 • De module Geschiedenis van China biedt een algemeen overzicht van de geschiedenis van China, met nadruk op algemene evoluties, grote historische gebeurtenissen, en relaties met andere landen. Ook aan het visuele aspect wordt aandacht besteed door gebruik te maken van kaarten en beeldmateriaal.
 • De uitdiepende module Maatschappij en actualiteit, China geeft je kennis over de binnenlandse politieke situatie van China, haar internationale politieke positie (inclusief militaire en geopolitieke vraagstukken), economische structuren, maatschappelijke verhoudingen, en juridische situatie (inclusief grondwettelijke vrijheden). Deze thema’s worden besproken vanuit een historische achtergrond.
 • In de module Oost-Aziatische levensbeschouwingen worden de belangrijkste levensbeschouwelijke systemen van Oost-Azië verklaard en in hun maatschappelijk en politieke context geduid. In het tweede deel van de module kan men kiezen voor twee opties: 1) voor China ligt de nadruk op (neo)confucianisme, taoïsme, mohisme en legalisme, alsook op de moderne ontwikkelingen van Chinese filosofie; 2) voor Japan ligt de nadruk op shintoïsme, boeddhisme, vroeg confucianisme, en enkele van de belangrijkste ideologieën van de moderne periode. Het belang van deze systemen voor een goed begrip van de actuele politieke, maatschappelijke en economische situatie van Oost-Azië wordt grondig toegelicht.
 • studiefiche Module 1: Geschiedenis van China
 • studiefiche Module 2: Maatschappij en Actualiteit China
 • studiefiche module 3: Oost-Aziatische levensbeschouwingen

Na de opleiding

 • kan je historische en hedendaagse gebeurtenissen in het algemeen kader van de Chinese geschiedenis plaatsen;
 • kan je de politieke, economische en juridische structuren van China duiden;
 • kan je een debat begrijpen en voeren over China op basis van de verworven kennis;
 • kan je de levensbeschouwelijke tendensen in China duiden en kaderen, zowel historisch als cultureel;
 • kan je de filosofische en religieuze context van China duiden;
 • heb je inzicht in de rol van boeddhisme in China en de naburige regio’s.

Remarks

 • Het strekt tot aanbeveling ingeschreven te zijn ten laatste bij de start van de eerste les.
 • Naast China in Context bieden we de micro-credential China Omkaderd aan. Beide opleidingen bestaan uit de modules Geschiedenis van China en Maatschappij en actualiteit China, aangevuld met een module die alternerend georganiseerd wordt.
 • China Omkaderd werd in 2022-2023 georganiseerd met als alternatief voor de module Oost-Aziatische levensbeschouwingen de module Boeddhisme.

Course number:
MC7
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Art and Culture, Language en Literature, Philosophy and Ethics
Language:
NL-EN
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
25.09.2023
Lecturers:
Christoph Anderl
Bart Dessein
Ann Heirman
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.