(De)motiverende behandelstijlen: de zelfdeterminatietheorie in de praktijk

Starts on 09.09.2024

Physiotherapie

Interested?

More information
° APB_DVK24 NL
Tags: Levensstijl , Multidisciplinair , Generiek toegankelijke kinesitherapie , Logopedie , Audiologie , Ergotherapie , sport , Kinderen , Inwendige aandoeningen , Ouderen

Description

Motivatie is cruciaal bij het revalideren van je patiënt. Heel vaak worden patiënten gemotiveerd door externe factoren. Motivatie wordt pas duurzaam wanneer een patiënt ook vrijwillig gemotiveerd wordt. Binnen deze nascholing gaan we aan de slag met de 'zelfdeterminatietheorie’, een wetenschappelijk onderbouwde motivatietheorie. Aan de basis van deze theorie liggen drie basisbehoeften die iedereen nodig heeft: autonomie, verbondenheid en competentie. Het bevredigen van de autonomie, de verbondenheid en de competentie van een patiënt zal leiden tot vrijwillige motivatie wat op zijn beurt leidt tot betere uitkomsten op vlak van gedrag, gezondheid en mentaal welzijn. Tijdens de navorming krijg je inzicht in jouw eigen (de)motiverende behandelstijl en krijg je praktische tips om te werken aan een motiverende behandelingsstijl zodat dit toegepast kan worden binnen jouw eigen therapeutische context. Het toepassen van een motiverende behandelingsstijl bij het revalideren van patiënten kan een cruciale rol spelen in het blijvend motiveren van de patiënt, en een gemotiveerde patiënt leidt tot een gemotiveerde therapeut.

Deze lezing werd georganiseerd binnen de activiteiten rond de 'Week van de Kinesitherapeut' dewelke plaats vonden aan UGent en UZ Gent. Deze lezing geldt als een alternatief voor de patiëntenbevraging voor kinesitherapeuten die werkzaam zijn in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling. De lezing werd georganiseerd voor kinesitherapeuten actief aan UGent en UZ Gent, maar collega's van andere zorginstellingen of met interesse voor het onderwerp zijn hierop eveneens welkom.

Leerdoelen:

  • De deelnemer kan de zelfdeterminatietheorie uitleggen;
  • De deelnemer kan de zelfdeterminatietheorie toepassen binnen het coachend/behoefteondersteunend behandelen van patiënten;
  • De deelnemer kan de eigen (de)motiverende behandelstijl en het behoefteondersteunend behandelen van patiënten kritisch benaderen.

Doelgroep:

  • Je bent kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, audioloog, sport- en bewegingswetenschapper, sportcoach, personal trainer of hebt interesse in motiverende behandelstijlen;
  • Je werkt hoofdzakelijk als zorgprofessional in een zorginstelling (ziekenhuis, WZC, revalidatiecentrum, etc.);
  • Je bent niet in de mogelijkheid om een patiëntenbevraging te doen.

Remarks

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens deze 'on campus' cursusdag.

Accreditatie bij Pro-Q-Kine: toegekend als 'Alternatief patiëntenbevraging'.

Course number:
APB_DVK24
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Physiotherapie, Physical Education
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
09.09.2024
Lecturers:
Marieke De Craemer
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.