Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling

Starts on 23.09.2024

Biomedical Sciences

Interested?

More information
° DYGECO NL
Tags: Postgraduaatsopleidingen , Verpleegkunde en vroedkunde , Biomedische wetenschappen

Description

Het belang van genetisch onderzoek in de gezondheidszorg neemt progressief toe. Er is ook een sterk toenemende nood aan genetische counseling: voor een aantal genetisch bepaalde aandoeningen kan erfelijkheidsonderzoek aangeboden worden.

Het postgraduaat genetic counseling leidt jou op tot een bekwame genetic counselor die in staat is het volledige proces van erfelijkheidsdiagnostiek en -advisering zelfstandig uit te voeren voor een omschreven groep aandoeningen. Tijdens de opleiding verwerf je de nodige wetenschappelijke kennis, klinische vaardigheden en professionele attitude om een gepast handelingsplan op te stellen binnen de grenzen van jouw discipline en expertise.

Program

Het postgraduaat loopt over een periode van 2 jaar en heeft een omvang van 28 studiepunten. Het opleidingsprogramma omvat 5 opleidingsonderdelen die gespreid over twee academiejaren alternerend worden aangeboden.

  • In het eerste jaar volgt een inleiding van het genetisch counselen en gaan de lesgevers dieper in op verschillende subdisciplines (neurogenetica, dsymorfologie, cardiogenetica,…).
  • Tijdens het tweede opleidingsjaar worden er oefeningen gemaakt op de theoretische lessen van het eerste jaar en worden patiëntencasussen voorgesteld en besproken.
  • Gespreksvaardigheden en een rollenspel komen hier o.a. ook aan bod.
  • De lessen vinden altijd plaats op de laatste vrijdagnamiddag van de maand (4 contacturen per maand).
  • De hoorcolleges worden ter plaatse gegeven en niet online.

Bekijk hier het volledige programma van deze postgraduaatsopleiding.

Lessen gaan door op Campus UZ Gent en dit is doorgaans op elke laatste vrijdag van de maand. Aanwezigheid is vereist.

Remarks

Er is maar om de twee jaar nieuwe instroom mogelijk, nl. in de even academiejaren: 2022-2023, 2024-2025 enz.

Interesse?

Stuur jouw kandidatuur voor 14 juni 2024 naar Juri.Planckaert@ugent.be

Selectie gebeurt op basis van een inhoudelijke dossierbeoordeling.
Er kunnen maar maximum 10 studenten met de opleiding starten. In de selectie geven we prioriteit aan kandidaten voor wie het postgraduaat relevant is voor de actuele tewerkstelling en/of die houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot een gezondheidszorgberoep (https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/overzicht ).


Ben je geselecteerd? Dan zal je via Oasis het administratieve inschrijvingsproces kunnen doorlopen (meer info krijg je bij selectie).

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding werd aangemeld in het WSE-loket. De aanvraag is in behandeling. Wanneer de opleiding in aanmerking komt voor VOV, dan zal dit hier vermeld worden.

Course number:
DYGECO
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Biomedical Sciences, Psychology, Nursing
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.