Postgraduaat in de socio-emotionele leerlingbegeleiding in het secundair onderwijs

Starts on 01.10.2023

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° P0007000 NL

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Description

Doorheen deze opleidingen lopen drie leertrajecten die de rode draad vormen:

  • Het leertraject Schoolbeleidsplan socio-emotionele begeleiding (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
  • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelf­studie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
  • Het Persoonlijk leertraject (PLT) reflecteert op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider en beoogt zo bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

Doelpubliek

Het postgraduaat is voor jou bedoeld als je werkt in het secundair onderwijs en de socio-emotionele begeleiding van leerlingen al enige tijd (deel van) je opdracht is.

We streven naar diversiteit in de deelnemersgroep: aso, tso, bso, kso, deeltijds onderwijs, buso...

Je bezit minstens een professioneel bachelordiploma. De docentencommissie kan je ook op basis van bewezen ervaring toelaten.

Program

Het postgraduaat bestaat uit 180 contacturen gespreid over twee jaren en omvat 35 studiepunten (instapmodules, basismodules, keuzemodules, intervisie en eindwerk). Per cursusjaar zijn 10 lesdagen met 2 sessies van 3 uur voorzien. Elke dag loopt van 9.30 tot 16.30 uur.

Per cursusjaar is er in het begin van het schooljaar een residentiële tweedaagse (5 sessies van 3 uur), inclusief overnachting, gepland. De instapmodules worden op weekdagen in het open aanbod van CNO georganiseerd.

Het volledige studieprogramma 6 opleidingsonderdelen waarvan 2 in jaar 1 en 4 in jaar 2.


Remarks

Inschrijven kan digitaal via de webpagina van het postgraduaat op de website van het Centrum Nascholing Onderwijs. Je krijgt een brochure opgestuurd met het officiële inschrijvingsformulier om te laten ondertekenen door uw directie.

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het ondertekend inschrijvingsformulier. De volgorde van deelname wordt bepaald volgens de datum van aankomst van het ondertekende inschrijvingsformulier bij CNO.

Je wordt dan uitgenodigd voor een kort intakegesprek. Tijdens dit gesprek peilen de docenten naar je ervaring en motivatie, en bespreken zij de inbedding van je werk in je school. Deze elementen vormen de basis voor de toelating tot de opleiding. Voor late inschrijvingen wordt onderling op een later tijdstip een intakemoment afgesproken.

Course number:
P0007000
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Education and Pedagogy, Psychology
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
01.10.2023
Lecturers:
De vaste lesgevers zijn:

  • Wim De Breucker: klinisch psycholoog-seksuoloog, nascholer, ruime ervaring met socio-emotionele begeleiding van jongeren (WEB)
  • Ann Geentjens: klinisch psychologe, leerkracht psychologie en gesprekstechnieken, mentor, leerlingbegeleider, educatief medewerker CNO
  • Kathy Douchar: germanist, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie, voormalig directeur Stedelijk Lyceum Pestalozzi, trainer, nascholer, life coach
De academisch verantwoordelijke is prof. dr. Elke Struyf, hoofddocent specifieke lerarenopleiding.
Contact person:
luc.pierrart@uantwerpen.be
Location

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1

2610 Wilrijk (Antwerpen)

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.