Architecture and Design

Interested?

More information
° n/a NL

Een interdisciplinair ‘professionaliseringsbad’ voor wie ruimtelijke veranderprocessen wil faciliteren of deblokkeren

Description

Onze samenleving kampt met fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en een energiecrisis, die grootschalige ruimtelijke en infrastructurele transitie vragen. Hoewel iedereen het min of meer eens is over de noodzaak en de grote principes, blijkt het in de praktijk allerminst evident om de neuzen van beleidsmakers, burgers, ondernemers en wetenschappers in dezelfde richting te krijgen. In die context wordt meer en meer ‘ruimtelijke diplomatie’ ontwikkeld onder leiding van een nieuw type professional in het werkveld: ‘de omgevingsbemiddelaar’. Voor een grootstad als Antwerpen is die ontwikkeling fundamenteel, denk maar aan Oosterweel en PFAS, maar ook ruimer in het Vlaams gewest, zoals de Ventilus hoogspanningslijn, de stikstofdepositie in de landbouwsector en de ruimtelijke problematiek van de kuststreek.

Doelgroep

De opleiding beoogt een ruim bereik in het diverse werkveld van de ruimtelijke planning, bouwprocessen en omgevingsrecht, zoals ruimtelijke planners, omgevingsambtenaren, projectontwikkelaars, architecten, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars, bemiddelaars, juristen met belangstelling voor omgevingsrecht, advocaten en advocaat-stagiairs, studenten Rechten, Stedenbouw & Ruimtelijke Planning, Architectuur of Milieuwetenschap.

Program

De omgevingsbemiddelaar zoekt via bemiddeling en onderhandeling een ethische oplossingsrichting die de belangen en rechten van publieke en private actoren op elkaar afstemt en die aansluit bij klimaat-, milieu- en ruimtelijke doelstellingen. Het profiel wordt ontwikkeld via 5 competentieclusters:

  • 4 inhoudelijke kennis- en vaardighedenclusters waarmee deelnemers sociale, juridische, duurzaamheids- en ruimtelijke competenties ontwikkelen;
  • een 5e integratiecluster waarin deelnemers de verschillende competenties verbinden en toepassen.

De activiteiten worden niet ‘gesnipperd’ zoals in de reguliere masterprogramma’s, maar telkens geclusterd in één halve lesdag per week on campus (4uur) en een hele dag voor het plaatsbezoek.

Remarks

Diplomavereiste: diploma academische of professionele bachelor (of gelijkgesteld) binnen om het even welk studiegebied. De basiskennis van de vier kennis- en vaardighedenclusters – sociaal, juridisch, klimaat & milieu en ruimtelijk – geldt als zachte instapvoorwaarde. Mogelijke hiaten worden door de deelnemers zelf geremedieerd via een instapmodule (zelfstudie).

On campus onderwijs met occasionele ondersteunende kennisclips.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Architecture and Design, Civil Engineer, Law
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
01.10.2024
Lecturers:
JURIDISCH Stéphanie De Somer en Sigrid Pauwels (RECH)
SOCIAAL Tom Coppens (OW) en Eric Lancksweerdt (gast)
RUIMTELIJK Tom Coppens en Guy Vloebergh (OW)
KLIMAAT- & MILIEU Geert De Blust (gast)
INTEGRATIE - alle docenten, coördinatie: Sigrid Pauwels

Location

UAntwerpen, Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.