Microcredential Migration and Diversity

Starts on 18.09.2023

Social Sciences

Interested?

More information
NL Available online
Tags: migration

Description

Deze micro-credential impliceert een samenwerking tussen de opleidingen Geschiedenis, Politieke Wetenschappen en Sociologie met als thema ‘Migration and Diversity: Past & Present’.

Migratie en diversiteit zijn hot topics in het huidige maatschappelijk debat, staan hoog op de politieke agenda en krijgen significant veel media-aandacht. Beide thema’s maken ook het onderwerp uit van academisch onderzoek in een brede waaier van wetenschappelijke disciplines.

De micro-credential ‘Migration and Diversity: Past & Present’ wil deze verschillende disciplinaire perspectieven samenbrengen en studenten een totaalbeeld aanreiken van de betekenis, complexiteit en impact van migratie- en diversiteitsgerelateerde ontwikkelingen in onze samenleving.

Vakken

De opleiding omvat volgende vakken:

‘History of Migration’ maakt hen verder bewust van de historische dimensie van onze maatschappelijke diversiteit en de fundamentele rol van migratiebewegingen doorheen onze geschiedenis.

‘Inleiding tot de Gender- en Diversiteitsstudies’ maakt studenten vertrouwd met de theoretische en conceptuele kaders die gebruikt worden bij het bestuderen van deze problemen.

‘Migratie en de Multiculturele Samenleving’ biedt een sociologische kijk op de plaats van immigranten in hedendaags België vanuit een internationaal vergelijkend perspectief.

De vakken worden georganiseerd in het 1ste en 2de semester.

De 3 vakken van de opleiding zijn goed voor 18 ECTS.

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main Campus in Brussel.

Micro-credentials

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (ECTS-credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1ste of het 2de semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Inschrijven voor deze opleiding doe je via een creditcontract

Contacteer onze micro-credential coördinator

Meer info op de VUB-website

Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
18.09.2023
More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.