Micro-credential Migration and Diversity: Past & Present

Starts on 23.09.2024

Social Sciences

Interested?

More information
NL Available online
Tags: migration

Description

Deze micro-credential impliceert een samenwerking tussen de opleidingen Geschiedenis, Politieke Wetenschappen en Sociologie met als thema ‘Migration and Diversity: Past & Present’.

Migratie en diversiteit zijn hot topics in het huidige maatschappelijk debat, staan hoog op de politieke agenda en krijgen significant veel media-aandacht. Beide thema’s maken ook het onderwerp uit van academisch onderzoek in een brede waaier van wetenschappelijke disciplines.

De micro-credential ‘Migration and Diversity: Past & Present’ wil deze verschillende disciplinaire perspectieven samenbrengen en studenten een totaalbeeld aanreiken van de betekenis, complexiteit en impact van migratie- en diversiteitsgerelateerde ontwikkelingen in onze samenleving.

Toelatingsvoorwaarden

Het enige wat je nodig hebt om deze micro-credential te volgen is:

  • Een diploma secundair onderwijs
  • Een gezonde portie interesse in de maatschappij en geschiedenis

Vakken

History of Migration (6 ECTS, 1ste semester)

Dit vak maakt je verder bewust van de historische dimensie van onze maatschappelijke diversiteit en de fundamentele rol van migratiebewegingen doorheen onze geschiedenis.

Inleiding in de Gender- en Diversiteitsstudies (6 ECTS, 2de semester)

Dit vak maakt je vertrouwd met de theoretische en conceptuele kaders die gebruikt worden bij het bestuderen van deze problemen.

Migratie en de Multiculturele Samenleving (6 ECTS, 2de semester)

Dit vak biedt een sociologische kijk op de plaats van immigranten in hedendaags België vanuit een internationaal vergelijkend perspectief.

Eén vak gaat door in het eerste semester. De andere twee vakken worden georganiseerd in het tweede semester.

De 3 vakken van de opleiding zijn goed voor 18 ECTS.

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main Campus in Etterbeek.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze micro-credential heb je nodig:
  • Een diploma secundair onderwijs
  • Een gezonde portie interesse in de maatschappij en geschiedenis
Maximum aantal deelnemers

Er is geen maximum aantal deelnemers voor deze micro-credential.

1 jaar

Eén vak gaat door in het eerste semester. De andere twee vakken worden georganiseerd in het tweede semester.

18 ECTS

Eén ECTS of studiepunt komt neer op ongeveer 25 à 30 uur studiewerk: van les volgen tot een project uitwerken of zelfstandig studeren.

Campus Etterbeek

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main Campus in Etterbeek.

Dag- of avondonderwijs

Deze opleiding kan je volgen in een blended traject van dag- en avondonderwijs. Het vak 'Inleiding in Gender- en Diversiteitsstudies' kan je enkel in dagonderwijs volgen. De vakken 'History of Migration' en 'Migratie en de Multiculturele Samenleving' zijn beschikbaar in dag- en avondonderwijs.

Micro-credentials

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (ECTS-credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1ste of het 2de semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Inschrijven voor deze opleiding doe je via permanente vorming

Contacteer onze micro-credential coördinator

Dag/Avondonderwijs

Deze opleiding kan je volgen in een blended traject van dag- en avondonderwijs. Het vak 'Inleiding in Gender- en Diversiteitsstudies' kan je enkel in dagonderwijs volgen. De vakken 'History of Migration' en 'Migratie en de Multiculturele Samenleving' zijn beschikbaar in dag- en avondonderwijs.

Nog vragen?

microcredentials@vub.be

Meer info op de VUB-website

Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.