Micro-credential: Politiek en media

Starts on 30.09.2022

Social Sciences

Interested?

More information
° COMM002 NL
Tags: Communicatiewetenschappen

Description

Politiek en media spelen een essentiële rol in het vormgeven van onze samenleving en beïnvloeden elkaar op verschillende manieren. Communicatie speelt daarbij een heel belangrijke rol. Dit bestuderen we hier vanuit verschillende invalshoeken.

Deze micro-credential heeft als doel inzicht te verwerven in de relatie tussen politiek, media en onze maatschappij. De cursus introduceert deelnemers in theoretische inzichten, en stimuleert hun analytisch vermogen en de kritische reflectie die noodzakelijk zijn om deze dynamieken te kunnen plaatsen. Deze micro-credential wordt gedoceerd door topexperte Prof. Dr. Sarah Van Leuven.

Program

Deze opleiding loopt over een periode van 1 semester en omvat 5 studiepunten.

De volledige micro-credential omvat 10 lessen en vindt 1 keer per week plaats in blokken van 3u. Deze lessen vinden plaats in de periode van 26 september 2022 tot 19 december 2022.

Er wordt alsmede de mogelijkheid voorzien om de theoretische lessen achteraf te bekijken via het digitale platform UFORA. Gastcolleges en feedbacksessies zullen niet digitaal - in de vorm van een lesopname - beschikbaar zijn.

De lessenreeks zal bestaan uit het verdiepen in grote theoretische analyseschema's om de relatie tussen media, politiek en de maatschappij te kunnen begrijpen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op verschillende cases zoals bv. tabloidisering, agenda setting, politieke public relations en nieuwsmanagement, mediabeleid, ... Een voorbeeld van zo een case vindt u in bijlage terug.

Meer info vindt u terug in de studiefiche.

Course number:
COMM002
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
30.09.2022
Contact person:
psacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.