Social Sciences

Interested?

More information
° n/a NL
Tags: Filosofie, Wijsbegeerte, Logica, Ken- en wetenschapsleer, wetenschapsfilosofie, Ethiek

Filosofische begrippen en posities in ethiek en wetenschap

Description

Het aanbod filosofie in het secundair onderwijs groeit. Deze micro-credential wil tegemoetkomen aan de nood bij leerkrachten aan opfrissing/actualisering van vakinhouden en een diepgaandere inhoudelijke vorming.

Voor wie?

Leerkrachten secundair onderwijs en alle geïnteresseerden.

Program

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer kan centrale concepten en argumenten uit verschillende moraalfilosofische posities begrijpen en hanteren. Moeten we altijd onze beloftes nakomen? Mogen we dieren eten? Kunnen we elkaar verantwoordelijk houden voor onze daden? Wat is ‘het goede leven’? Zijn morele voorschriften universeel? Is moraliteit niet meer dan een laagje vernis op egoïstische drijfveren?

2. De deelnemer is vertrouwd met de beginselen van de logica en het argumenteren en kan reflecteren over het doel van wetenschap, de aard van wetenschappelijke theorieën, falsificationisme, paradigma’s, controle en consensusmechanismen binnen de wetenschappen, wetenschapsbeleid, wetenschap en gender, wetenschap en religie, wetenschap en metafysica.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Social Sciences, Language en Literature, Philosophy and Ethics
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
01.10.2024
Lecturers:
​Katrien Schaubroeck


​Bert Leuridan​

​Judith Martens​

Jan Potters
Location

UAntwerpen Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.