Micro-credential Communicatievaardigheden en conflictoplossing: conflictafhandeling buiten de rechtbank

Starts on 03.02.2025

Psychology

Interested?

More information
° n/a NL
Tags: communicatievaardigheden, conflictoplossing, onderhandelen, bemiddelen, interculturele communicatie, collaboratieve onderhandelingen, arbitrage

Krijg inzicht in interpersoonlijke communicatie en ontwikkel je onderhandelings- en bemiddelingsvaardigheden om duurzame relaties te onderhouden, win-winoplossingen te vinden en kostelijke juridische geschillen te vermijden.

Description

In zijn professionele loopbaan onderhandelt iedereen dagdagelijks, vaak zonder zich daarvan bewust te zijn. Telkens als jij iets van een ander wilt (of die ander wil iets van jou) maak je de keuze – bewust of onbewust – om toe te geven, je eigen wil door te drukken of een tussenoplossing te zoeken. Dat is onderhandelen.

Wanneer een onderhandelde oplossing niet mogelijk blijkt en het conflict escaleert, zijn er nog tal van alternatieven voor een juridische procedure.

Voor wie?

  • Brede doelgroep: Iedereen komt in situaties waarbij onderhandelings- en communicatievaardigheden een enorme meerwaarde zijn voor alle betrokken partijen. Wanneer het conflict escaleert en er een geschil ontstaat, is het aangewezen om goed op de hoogte te zijn van de alternatieven die bestaan om het geschil buiten de rechtbank af te handelen.
  • Werkveld: Leidinggevenden, human-resources-verantwoordelijken, commerciële vertegenwoordigers, verantwoordelijken onthaal- of klantendienst, debiteurenbeheer, onderwijs, juridische beroepsbeoefenaars (gerechtsdeurwaarders, advocaten, magistraten, notarissen), gerechtsdeskundigen, cijferberoepen …
  • Alle sectoren waarin een duurzame relatie noodzakelijk is door de samenwerkingsverplichtingen tussen de betrokken spelers: bouwgeschillen, geschillen inzake informaticacontracten, intellectuele eigendomsgeschilen ...

Program

Tijdens de hoorcolleges komen volgende onderwerpen aan bod

1. Arbitrage, bemiddeling, collaboratieve onderhandelingen en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting Aandacht wordt besteed aan boek VI tot en met VII van het Gerechtelijk Wetboek, die het wettelijk kader vormen.

2. De juridische kwalificatie van de overeenkomst die het resultaat is van een bemiddeling of een collaboratieve onderhandeling (vaststellingsovereenkomst, dading, …)

3. Een algemene inleiding op de inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines die nuttig zijn voor communicatievaardigheden en conflictoplossing, meer bepaald inzichten uit de interculturele communicatie, psychologie, antropologie, neurowetenschappen, …


Tijdens de vaardigheidstraining wordt gewerkt rond volgende thema's:

1. Wat is een conflict? Dynamiek van een conflict.

2. Communicatie, met onder meer aandacht voor het model van geweldloze communicatie van Rosenberg en interculturele communicatie.

3. Onderhandelen, waarbij het concept van het principieel of integratief onderhandelen centraal staat (Harvard-methode).

4. Bemiddelen: de basisvaardigheden van de bemiddelaar.

5. Afsluitende bemiddelingsoefening


Studieomvang: 6 studiepunten

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Psychology, Law, Social Sciences, Philosophy and Ethics
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
03.02.2025
Lecturers:
Stefan Rutten
Location

UAntwerpen Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.