Micro-credential: Actuele Aspecten van de Journalistiek

Starts on 27.09.2022

Social Sciences

Interested?

More information
° COMM001 NL
Tags: Communicatiewetenschappen

Description

Deze micro-credential heeft als doel inzicht te verwerven in de relatie tussen politiek, media en onze maatschappij. De cursus introduceert deelnemers in theoretische inzichten, en stimuleert hun analytisch vermogen en de kritische reflectie die noodzakelijk zijn om deze dynamieken te kunnen plaatsen. Deze micro-credential wordt gedoceerd door topexperte Prof. Dr. Sarah Van Leuven

Deze micro-credential geeft deelnemers via hoorcolleges ook inzicht in de verschillende analyseperspectieven van journalism studies en actuele trends in de journalistiek. Deelnemers worden actief betrokken in het uitwerken van de analyseperspectieven binnen journalism studies.

Deelnemers maken ook kennis met andere inhoudelijke cases zoals geautomatiseerde journalistiek, persvrijheid, of nieuwe vormen van storytelling. Een voorbeeld van zo een case vindt u in bijlage terug. Daarnaast wordt ook aandacht voor ondernemerschap in de journalistiek, en voor de veranderende relatie tussen journalist en publiek.

Ten slotte is er ook ruimte voor kritische reflectie over hoe de actuele trends in de journalistiek de deontologische regels en ethiek onder druk zetten. De theoretische denkkaders over journalistiek in de veranderende nieuwsecologie worden enerzijds aangereikt in hoorcolleges, maar anderzijds is er ook ruimte voor een case benadering via een individuele paper, practica, microteaching, en gastsprekers uit de academische en professionele wereld.

Deze micro-credential wordt gedoceerd door topexpert Prof. Dr. Sarah Van Leuven

Program

Deze opleiding loopt over een periode van 1 semester en omvat 3 studiepunten.

Er wordt alsmede de mogelijkheid voorzien om de lesopnames achteraf te bekijken via het digitale platform UFORA.

De lessen zullen bestaan uit thema's zoals:

- Theoretische denkkaders over journalistiek

- Fake news en factchecking

- Persvrijheid

- Nieuwe vormen van storytelling

- Geautomatiseerde journalistiek

Meer info vindt u terug in de studiefiche.

Course number:
COMM001
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
27.09.2022
Contact person:
psacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.