Art and Culture

Interested?

More information
° MC8 NL
Tags: Communicatie, taal, literatuur , Cultuur, kunst, muziek, film, theater , Diversiteit , Micro-credentials

Description

Grote belangstelling voor Afrikaanse talen en culturen? Of kom je in een professionele context met Lingálasprekers in contact? Dan kan een basiskennis van de taal een wereld van verschil maken. De microcredential Lingála bundelt de vakken Lingála I en II tot een zinvol geheel; na het voltooien van de opleiding kan je al eenvoudige conversaties in het Lingála voeren.

Wat is een micro-credential?

Deze opleiding zorgt ervoor dat je:

 • weet waar en door wie de taal gesproken wordt;
 • een basiskennis van het Lingála opbouwt;
 • basisconversaties in het Lingála kan voeren en begrijpen;
 • actief kan deelnemen aan eenvoudige gesprekken;
 • voorbereid bent op een verdiepingscursus Lingála III.

Program

Praktisch?

12 werkcolleges per semester

Module 1: Lingála I

Module 2: Lingála II

Onderwijstaal?

 • Nederlands en Lingála

Inhoud?

 • Geen harde opsplitsing tussen theorie en praktijk; beide zijn intrinsiek met elkaar verbonden en komen dus ook samen aan bod binnen de colleges.
 • Je maakt wekelijks oefeningen, die tijdens de colleges in groep worden verbeterd en besproken. Zowel grammaticaal correct als idiomatisch taalgebruik staan hierbij centraal.
 • studiefiche Module 1: Lingála I
 • studiefiche Module 2: Lingála II

Evaluatie?

 • Schriftelijk examen (80%)
 • Permanente evaluatie doorheen het semester (20%): mondelinge vaardigheid

Toelating?

 • Voorkennis van Lingála of van een andere Afrikaanse taal is niet nodig!
 • Het strekt wel tot aanbeveling dat de beoogde leerresultaten van Inleiding tot de Afrikaanse Taalkunde en/of Taal, Cultuur en Samenleving in Afrika verworven zijn. Daarom wordt een kort (online) intakegesprek georganiseerd, waarin zowel de professionele als de persoonlijke context meegenomen wordt.
 • Je kan nu al je inschrijvingsaanvraag starten. Na de intakegesprekken kan je je inschrijving definitief maken (ten laatste op 18/9/2022).
 • Om een afspraak te maken voor het intakegesprek stuur je een e-mail naar Michael.Meeuwis@UGent.be. Het intakegesprek kan online of op kantoor plaatsvinden.

Course number:
MC8
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Art and Culture, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
27.09.2022
Lecturers:
Michael Meeuwis
Lambert Phuati-Nzita
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.