GV-03: Karkasgroei per kg voeder (KGV) en karkaskwaliteit

Starts on 25.02.2022

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GV-03 NL Available online
Tags: Varken

Description

In bijna alle takken van de economie wordt efficiëntie uitgedrukt als de verhouding van de output tot de input. Daarom is het ook logisch om dit bij vleesvarkens zo te doen en aldus te spreken over karkasgroei per kg voeder (in plaats van voederconversie). In een Vlaio onderzoeksproject werd dergelijke formule ontwikkeld en werd via diverse studies nagegaan welke factoren de karkasgroei per kg voeder beïnvloeden. De resultaten van dat onderzoek zullen via twee presentaties voorgesteld worden. In hetzelfde Vlaio project werd ook nagegaan hoe de verteerbaarheid en het energiegehalte van een varkensvoeder best bepaald worden. Ook deze resultaten zullen voorgesteld worden. In de laatste twee presentaties wordt toegelicht hoe de slachthuizen en de verwerkende industrie kijken naar karkaskwaliteit en het belang van rode organen.

Program

  • 14.00 – 14.30 De verteerbaarheid en het energiegehalte van een varkensvoeder: kan je dat snel en accuraat meten?” S. Millet (ILVO)
  • 14.30 – 15.00 Herdefiniëren van voederconversieformule via participatief onderzoek (Ilias Chantziaras (ILVO, Ugent)
  • 15.00 – 15.40 Factoren die CGF beïnvloeden: resultaten van recent onderzoek (D. Maes, UGent)
  • 15.40 – 16.10 Koffiepauze
  • 16.10 – 16.50 Karkaskwaliteit en beerkeuze: visie vanuit handel en slachthuis – T. De Roover (Debra group Tielt)
  • 16.50-17.30 Belang van rode organen (hart, lever, longen) voor slachthuis en handel – Jan Vermaelen (Sus Campiniae)

Remarks

Deze les gaat enkel online door. Je vindt de live link naar de Teams meeting onder 'mijn profiel', en vervolgens onder je dashboard bij je aangekochte lessen.

Course number:
GV-03
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
25.02.2022
Lecturers:
Millet Sam
Chantziaras Ilias
Maes Dominiek
De Roover Thomas
Vermaelen Jan
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.