GR-09 Voeding: het belang van micro- en macromineralen bij melk- en vleesvee

Starts on 08.12.2023

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GR-09 NL Available online
Tags: Herkauwers

Description

Bij de rantsoenberekening bij rundvee wordt vooral rekening gehouden met het energie- en eiwitgehalte van het rantsoen, terwijl er doorgaans veel minder belang wordt gehecht aan mciro- en macromineralen. Nochtans is een adequate voorziening van beiden belangrijk voor zowel de gezondheid als de productie en dit bij zowel melk- als vleesvee.

Tijdens deze namiddag zal stil worden gestaan bij het belang van deze micro- en macromineralen en dit zowel voor wat betreft mogelijke deficiënties en overschotten die zelfs kunnen leiden tot intoxicaties.

Program

14u00-15u00: Een overzicht van de belangrijkste micro- en macromineralen in het rantsoen van runderen. (Prof Frédéric Rollin, Universiteit Luik)

15u00-16u00: Iron supplementation in calves (Ijzersupplementatie bij kalveren - Drs. Lennart Gollbeck, UGent)

16u00-16u30: Pauze

16u30-17u30: Hoe kunnen we in de praktijk de voorziening van micro- en macromineralen monitoren en eventueel bijsturen (Domien Dobbelaere, AVEVE)

Course number:
GR-09
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
08.12.2023
Lecturers:
Golbeck Lennart
Rollin Frédéric
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.