GR-09: Hot topics rond uiergezondheid

Starts on 20.01.2023

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GR-09 NL
Tags: Herkauwers

Description

Uiergezondheid is nog steeds één van de belangrijkste redenen waarom melkkoeien met antibiotica behandeld worden. Daarnaast is een chronisch verhoogd celgetal vaak een reden tot vervroegde afvoer. Zeker in het kader van een verminderd antibioticumgebruik op rundveebedrijven en ook in het kader van duurzaamheid, is een goede preventie van zowel klinische als subklinische mastitis van groot belang. Het is daarom noodzakelijk dat we als dierenarts in staat zijn om rond dit thema correct advies te verstrekken aan onze klanten. Tijdens deze les zal de focus liggen op enkele belangrijke en actuele onderwerpen omtrent uiergezondheid. Zo zal een overzicht gegeven worden van de belangrijkste factoren die bijdragen tot uiergezondheidsproblemen op bedrijven waar robotmelken wordt toegepast. Daarnaast worden de eerste resultaten toegelicht van een veldstudie omtrent selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitisgevallen en tenslotte krijgen we een update over non-aureus staphylococci.

Program

14h00 – 14h45: Robot melken en uiergezondheid in Vlaanderen (Prof. Dr. Sofie Piepers).

14h45 – 15h45: (Selectief) behandelen van niet-ernstige gevallen van klinische mastitis in Vlaanderen (Da. Lien Creytens)

15h45 – 16h15: Pauze

16h15 – 17h15: Update on non-aureus staphylococci isolated from bovine milk (Dr. Bruno Toledo)

17h15 – 17h30: Vragen en discussie

Course number:
GR-09
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
20.01.2023
Lecturers:
Piepers Sofie
Creytens Lien
Silva Toledo Bruno
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.