GR-06 Op afstand verdoven van (wilde) dieren

Starts on 17.11.2023

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GR-06 NL
Tags: Herkauwers

Description

Af en toe word je als practicus gevraagd voor het verdoven van een uitgebroken hert, een op hol geslagen paard of een agressief rund. In deze lesnamiddag zullen de verschillende vormen van tele-immobilisatie aan bod komen.

In het eerste deel van deze namiddag zal er een theoretische uiteenzetting zijn over de te gebruiken producten, over de toepassing van tele-immobilisatie bij wilde dieren en over het gebruik ervan bij herten.

In deel 2 zullen we de theorie in praktijk toepassen. Door middel van enkele demonstraties worden de verschillende systemen voorgesteld en kan er nadien door elke deelnemer geoefend worden op targets. Hierbij komt ook de effectieve anesthesie en behandeling van de geïmmobiliseerde patiënt aan bod.

Elke deelnemer die reeds in het bezit is van een verdovingsgeweer/prikstok wordt gevraagd deze mee te brengen zodat er onder deskundige begeleiding geoefend kan worden met eigen materiaal.

Program

Joans Spruyt: anesthetica te gebruiken bij verdoven op afstand, certificering en wetgeving met de nadruk op herkauwers

Martine Van Zijll Langhout: op afstand verdoven van wilde/gevaarlijke dieren

Paul Audenaerde: ervaring met verdoven van hertachtigen en runderen

Course number:
GR-06
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
17.11.2023
Lecturers:
van Zijll Langhout
Audenaerde Paul
Spruyt Jonas
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.