GP-07: Gewrichts- en botinfecties bij veulens: een update

Starts on 08.02.2023

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GP-07 NL Available online
Tags: Paard

Description

Hematogene infecties van gewrichten en/of bot komen nog steeds vrij vaak voor bij jonge veulens. De grote lijnen wat betreft preventie, diagnose en behandeling zijn in principe alom gekend. Dit neemt echter niet weg dat de aanpak van veulens met dergelijke infecties complex blijft en dat er nog steeds ruimte is voor verbetering.
De bijscholingsnamiddag bestaat uit 2 delen. In een eerste deel wordt een overzicht gegeven van de actuele inzichten betreffende de diagnose en behandeling van veulens met hematogene osteo-articulaire infecties. De problematiek wordt zo praktisch mogelijk benaderd met ruime aandacht voor eventuele valkuilen. In een tweede deel zullen een aantal casuïstieken worden gepresenteerd dewelke de eerder besproken inzichten verder zullen illustreren.
De bijscholingsnamiddag is een must voor practici die geregeld veulens behandelen en / of betrokken zijn in de bedrijfsbegeleiding van paardenfokkerijen.

Course number:
GP-07
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
08.02.2023
Lecturers:
Frederik Pille
Dumoulin Michele
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.