AI and Data Science

Interested?

More information
° FPDB2024 NL
Tags: Opleidingen UGain (UGent Academie voor Ingenieurs)

Description

Door nieuwe manieren van verzamelen van data en omgaan met data verkrijgen we grotere en complexere databronnen. Deze worden almaar meer aangewend door nieuwe toepassingen en artificiële intelligentie en hebben vaak tot doel om te zorgen voor verbeterde beslissingsondersteuning. De huidige databanktechnologie anticipeert op deze veranderingen maar vraagt bijzondere aandacht voor de waarheidsgetrouwheid van teruggegeven resultaten.

De opleiding is gericht op het verwerven van inzicht in de huidige technieken voor databeheer en datagebruik. We leren je de praktische voor- en nadelen van conventionele SQL-databasesystemen en zogenaamde NoSQL-databasesystemen en hoe je deze systemen nuttig samen kan inzetten. Verder besteden we ruim aandacht aan het efficiënt beheer en gebruik van tekstuele data. Nieuwe technologie zoals vectordatabases en op taalmodellen gebaseerde toepassingen zoals ChatGPT worden toegelicht met bijzondere aandacht voor waarheidsgetrouwheid en praktische inzetbaarheid.

De opleiding wordt georganiseerd onder de vorm van hoorcolleges die afgewisseld worden door praktische demosessies die interactief kunnen worden gevolgd. Deelnemers kunnen vrijblijvend zelf software op hun laptop installeren om bepaalde zaken praktisch uit te testen.

Het gebruik van big data en AI werpt vragen op over waarheidsgetrouwheid (veracity) van resultaten. Mede hierdoor behoren het adequaat inschatten en gepast omgaan met datakwaliteit tot de grootste IT-uitdagingen van organisaties. In deze cursus leer je de aandachtspunten, beperkingen en baten bij het gebruik van de nieuwste databanktechnologie met het oog op waarheidsgetrouwe resultaten. Door bewust te leren omgaan met datakwaliteit kan je data-gedreven applicaties of AI-toepassingen beter inzetten en gebruikers beter informeren over de waarheidsgetrouwheid van de bekomen resultaten, wat wordt gezien als een aanzienlijke (concurrentiële) meerwaarde bij beslissingsondersteuning.

Meer info -> https://www.ugain.ugent.be/FPDB2024.htm

Course number:
FPDB2024
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
AI and Data Science, Civil Engineer, Engineering Technology, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
10.10.2024
Contact person:
ugain@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.