De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) (voorinschrijving)

Economics, Business and Management

Interested?

More information
° EB22_Vanhee_2021_De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) NL
Tags: Alles , Accountancy - publieke sector

Description

Grondige kennismaking met de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

In de ondernemingswereld is men reeds geruime tijd vertrouwd met internationaal erkende rapporteringsstandaarden (IAS/IFRS) om de financiële rapportering van ondernemingen meer en meer te harmoniseren.. In de overheidssector komt langzaam maar zeker een gelijkaardig proces op gang en dit op initiatief van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) en dit middels International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Ondertussen hebben internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de NAVO, de Verenigde Naties en Interpol beslist om over te stappen naar de IPSAS. Ook bepaalde landen passen de IPSAS (gedeeltelijk) toe. De Europese Commissie bestudeert op dit ogenblik de wenselijkheid en mogelijkheid om de IPSAS, al dan niet in aangepast vormen, op een of andere manier als standaardrapportering voor alle Europese Lidstaten te gebruiken. Ook bij Belgische overheden begint men steeds meer en meer oog te hebben voor deze standaarden. Zo heeft de Vlaamse overheid er bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten rond de beheers- en beleidscyclus (BBC) voor de lokale en provinciale overheden voor geopteerd om de boekhoudkundige bepalingen in belangrijke mate te laten aansluiten bij de IPSAS.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot beleidsmedewerkers en financiële verantwoordelijken van alle overheidsniveaus, toezichthoudende instanties, consultants en eenieder met interesse voor de internationale ontwikkelingen op het gebied van publiek sector accounting.

Program

Tijdens deze opleiding zullen de volgende aspecten aan bod komen:

  • Algemene kennismaking met de IPSAS: Wat zijn ze? Hoe komen ze tot stand? Zijn ze afdwingbaar? Welke standaarden zijn er en welke zijn in ontwikkeling? Welke zijn de voor- en nadelen van de IPSAS?
  • Bespreking in detail van enkele in een overheidscontext belangrijke IPSAS (bv. belastingen, PPS, sociale voordelen, …)
  • Toelichting bij de stand van zaken m.b.t. de eventuele toepassing van de IPSAS door de Europese lidstaten (EPSAS)
  • Link tussen de IPSAS en het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR2010)

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximumaantal deelnemers beperkt tot 15.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 350,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. Indien de omstandigheden het toelaten wordt deze opleiding georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is reeds betrokken geweest bij diverse onderzoeks- en adviesprojecten rond de IPSAS, heeft hieromtrent al verschillende nationale en internationale publicaties en heeft al gelijkaardige opleidingen verzorgt in binnen- en buitenland.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Voor deze opleiding wordt gewerkt met een systeem van voorinschrijvingen.

Na ontvangst en verwerking van je voorinschrijving sturen wij je een elektronische bevestiging hiervan. Van zodra er 8 voorinschrijvingen zijn, krijg je van ons een e-mail met de opleidingsdatum en de link om als eerste definitief in te schrijven voor de opleiding.

Voorinschrijven voor deze opleiding kan je hier.

Na ontvangst en verwerking van de definitieve inschrijving sturen wij je opnieuw een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt je de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22_Vanhee_2021_De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and Management
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022
Lecturers:
Christophe Vanhee - https://febacademy.ugent.be/lesgever/christophe-vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
Location

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit - https://febacademy.ugent.be/locaties/vakgroep-accountancy-bedrijfsfinanciering-en-fiscaliteit

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.