De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Start op 10.11.2022

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB22_Vanhee_2022_De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Nederlands
Tags: Volledig aanbod

Beschrijving

Grondige kennismaking met de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

In de ondernemingswereld is men reeds geruime tijd vertrouwd met internationaal erkende rapporteringsstandaarden (IAS/IFRS) om de financiële rapportering van ondernemingen meer en meer te harmoniseren.. In de overheidssector komt langzaam maar zeker een gelijkaardig proces op gang en dit op initiatief van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) en dit middels International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Ondertussen hebben internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de NAVO, de Verenigde Naties en Interpol beslist om over te stappen naar de IPSAS. Ook bepaalde landen passen de IPSAS (gedeeltelijk) toe. De Europese Commissie bestudeert op dit ogenblik de wenselijkheid en mogelijkheid om de IPSAS, al dan niet in aangepast vormen, op een of andere manier als standaardrapportering voor alle Europese Lidstaten te gebruiken. Ook bij Belgische overheden begint men steeds meer en meer oog te hebben voor deze standaarden. Zo heeft de Vlaamse overheid er bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten rond de beheers- en beleidscyclus (BBC) voor de lokale en provinciale overheden voor geopteerd om de boekhoudkundige bepalingen in belangrijke mate te laten aansluiten bij de IPSAS.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot beleidsmedewerkers en financiële verantwoordelijken van alle overheidsniveaus, toezichthoudende instanties, consultants en eenieder met interesse voor de internationale ontwikkelingen op het gebied van publiek sector accounting.

Programma

Tijdens deze opleiding zullen de volgende aspecten aan bod komen:

  • Algemene kennismaking met de IPSAS: Wat zijn ze? Hoe komen ze tot stand? Zijn ze afdwingbaar? Welke standaarden zijn er en welke zijn in ontwikkeling? Welke zijn de voor- en nadelen van de IPSAS?
  • Bespreking in detail van enkele in een overheidscontext belangrijke IPSAS (bv. belastingen, PPS, sociale voordelen, …)
  • Toelichting bij de stand van zaken m.b.t. de eventuele toepassing van de IPSAS door de Europese lidstaten (EPSAS)
  • Link tussen de IPSAS en het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR2010)

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximumaantal deelnemers beperkt tot 15.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 350,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. Indien mogelijk wordt deze opleiding georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u. Ingeval de omstandigheden het niet toelaten gaat de opleiding online door via MS Teams.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is reeds betrokken geweest bij diverse onderzoeks- en adviesprojecten rond de IPSAS, heeft hieromtrent al verschillende nationale en internationale publicaties en heeft al gelijkaardige opleidingen verzorgt in binnen- en buitenland.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Opmerkingen

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Cursusnummer:
EB22_Vanhee_2022_De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023
Startdatum:
10.11.2022
Lesgevers:
Christophe Vanhee
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.