Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o.

Starts on 20.09.2024

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 24/SEB/015A NL

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merk je regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, je leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil jouw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Ze biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces.

Description

Doelgroep: Leerkrachten s.o. die meer aandacht willen ontwikkelen voor het "begeleiden" of met socio-emotionele begeleidingstaken belast zijn, startende leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers.

Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Program

1. Leerlingenbegeleiding en socio-emotionele begeleiding

​a. Wat is begeleiden?

b. Vuistregels en kenmerken van het begeleiden

​2. Puberteit en adolescentie als ontwikkelingsfasen

​a. ontwikkelingstaken

b. jeugdcultuur

​3. Probleemgedrag en problemen van leerlingen

​a. omschrijving en aandachtspunten

​4. Het begeleidingsproces

​a. opbouwen van een vertrouwensrelatie

b. begeleiding als beïnvloedingsgebeuren

c. netwerkuitbouw

d. privacy van de leerling

e. eigen functioneren als leerlingenbegelider

​5. Handelingsplan

​a. omschrijving en toepassingsmogelijkheden

​6. Aandachtspunten: omgaan met weerstand, gespreksmodellen, contact met ouders, groepsproblemen, doorverwijzing.

Course number:
24/SEB/015A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
20.09.2024
Lecturers:Wim De Breucker, klinisch psycholoog-seksuoloog, WEB, Begeleidings- en Vormingscentrum
Location

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.