Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o.

Start op 21.04.2022

Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 21/SEB/015C Nederlands

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merk je regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, je leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil jouw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Ze biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces.

Beschrijving

Doelgroep: Leerkrachten s.o. die meer aandacht willen ontwikkelen voor het "begeleiden" of met socio-emotionele begeleidingstaken belast zijn, startende leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers.

Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Programma

1. Leerlingenbegeleiding en socio-emotionele begeleiding

​a. Wat is begeleiden?

b. Vuistregels en kenmerken van het begeleiden

​2. Puberteit en adolescentie als ontwikkelingsfasen

​a. ontwikkelingstaken

b. jeugdcultuur

​3. Probleemgedrag en problemen van leerlingen

​a. omschrijving en aandachtspunten

​4. Het begeleidingsproces

​a. opbouwen van een vertrouwensrelatie

b. begeleiding als beïnvloedingsgebeuren

c. netwerkuitbouw

d. privacy van de leerling

e. eigen functioneren als leerlingenbegelider

​5. Handelingsplan

​a. omschrijving en toepassingsmogelijkheden

​6. Aandachtspunten: omgaan met weerstand, gespreksmodellen, contact met ouders, groepsproblemen, doorverwijzing.

Cursusnummer:
21/SEB/015C
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
21.04.2022
Lesgevers:Wim De Breucker, klinisch psycholoog-seksuoloog, WEB, Begeleidings- en Vormingscentrum
Locatie

CNO, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein, 2610 Wilrijk, gebouw D

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.