Lezing Rudi Vranckx: De evolutie van veiligheid en terrorisme sinds 9/11

02.05.’23

Interested?

More information

Description

Sinds 9/11 is de wereld aan enorme veranderingen toe op het vlak van veiligheid, terrorisme en mensenrechten. Uit de assen van de smeulende Twin Towers zou een nieuwe wereldorde verrijzen, een radicale omslag in denken & doen, een talig onvermogen om de gebeurtenis te begrijpen. Angst en terreur (en de terreur van de angst) zouden voortaan de agenda van het beleid gaan bepalen, niet alleen in Amerika maar ook in Europa en de rest van de wereld. Niet enkel ondergingen justitie, politie en veiligheidsdiensten een transformatie, ook de acceptatie van méér controle door het grote publiek veranderde dramatisch.

Vranckx overschouwt op basis van zijn journalistieke ervaring de belangrijkste geopolitieke aardverschuivingen in de wereld sinds 9/11. Een update van zijn bewierookte documentaire De vloek van Osama uit 2011, waarvan de focus uitgaat naar de opkomst en ondergang van IS, de roots van moslimterrorisme, de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne, en de verzengende impact daarvan op het veiligheidsbeleid van westerse landen en de subjectieve veiligheidsbeleving van burgers.

Meer info op de VUB-website

Type:
Lectures and study days
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
02.05.2023
Location

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

Q.C.

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.