15.02.’22

Interested?

More information
° LEZ006 NL
Tags: Filosofie , Kunst

Description

Eeuwenlang werden kunstwerken beschouwd als voorname uitdrukkingsmiddelen van schoonheid. Minstens sinds de opkomst van de avant-garde in de twintigste eeuw is dit niet langer vanzelfsprekend. Onder meer omwille van sociale en politieke overwegingen verdween schoonheid uit de musea voor moderne en actuele kunst en treft men er tegenwoordig vaker schokkende, afstotelijke en bevreemdende beelden en installaties aan. Volgens sommigen toont dit aan dat kunstenaars zich eindelijk hebben bevrijd uit het knellende keurslijf van de ‘burgerlijke ideologie’, volgens anderen is de kunst daardoor verzand in het moeras van de lelijkheid en de kitsch, waardoor ze de mens niet langer verheft maar bezoedelt. Toch blijkt schoonheid terug van weggeweest: diverse critici, politici, filosofen en opiniemakers breken een lans voor de universele waarde van schoonheid, pleiten voor een opwaardering van de schoonheid en binden de strijd aan tegen de alomtegenwoordige kitsch.

In deze lezingenreeks zullen we een aantal prangende en actuele thema’s rond kunst, schoonheid en kitsch bespreken. Experten met diverse achtergronden en specialismen komen aan het woord in een zoektocht naar een verheldering van de ingewikkelde verhouding tussen kunst, kitsch en schoonheid.

Program

  • 15 februari: Schone kunst zonder verticaliteit? Over digitale kunst en immersive experiences door Marlies De Munck (UAntwerpen)
  • 1 maart: Schoonheidsvariaties: het onvertaalbare coquette en de tijdelijke sensualiteit door Vlad Ionescu (PXL-MAD)
  • 15 maart:Wanneer schoonheid in de kunst een probleem is door Leen Verheyen (UAntwerpen)
  • 29 maart: De schoonheid als politiek concept door Stéphane Symons (KU Leuven)
  • 19 april: De psychologie van inspiratie, inzicht en creativiteit in kunst en wetenschap door Louis Schreel (UGent)
  • 3 mei: Art for art’s sake! Schoonheid als hoogste doel door Lina Vekeman (UGent)
  • 17 mei: Het weten van de weerwolf. Over pathos, kitsch en kennis door Kris Pint (UHasselt)

Remarks

contact

Course number:
LEZ006
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Art and Culture, Philosophy and Ethics
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
15.02.2022
Lecturers:
Louis Schreel
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.