Veterinary Medicine

Interested?

More information
° Vakdierenarts Varken jaar 1 NL
Tags: Vakdierenarts

Description

Beste collega,

Vanaf september 2023 zal aan de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke een nieuwe editie van de opleiding vakdierenarts varken georganiseerd worden.

Het programma is grotendeels gebaseerd op de succesvolle vorige edities, maar uiteraard rekening houdende met de veranderingen die zich tijdens de laatste jaren hebben voltrokken en met nog meer nadruk op casusbespreking. Er werd tevens een aanvraag ingediend om de opleiding net zoals vorige keer Europees te laten erkennen door VetCEE.

In totaal zijn er 38 contactdagen gepland, gespreid over 2 jaar. De lessen gaan telkens door op donderdag. Er zal opnieuw in een blokkensysteem gewerkt worden waarbij gedurende een aantal opeenvolgende lessen telkens een bepaalde problematiek (bv. infectieziekten, vruchtbaarheid, voedselveiligheid, enz.) wordt behandeld. De relatief kleine groepsgrootte (min. 12 – max. 25) leent zich ideaal om presentaties interactief te laten verlopen en actuele thema’s extra aandacht te geven. Net zoals bij vorige edities zullen er veel verschillende lesgevers (inclusief internationale sprekers), allen met een specifieke expertise, bijdragen aan de opleiding.

Meer informatie kunt u vinden in het bijgevoegd informatiepakket.

Mocht u geïnteresseerd zijn om de opleiding te volgen, gelieve dan een bericht te sturen naar het secretariaat van de Academie voor Diergeneeskunde (fanny.wallaert@ugent.be; delphine.vermeersch@ugent.be , Tel.: 0032 9 264 76 55; https://acvetmed.ugent.be/ )

Fanny en Delphine zijn ook graag bereid om uw eventuele vragen te beantwoorden.

U kunt mij uiteraard ook contacteren mocht u dit wensen.

Vriendelijke groeten,

Prof. dr. D. Maes

Coördinator Opleiding Vakdierenarts Varken

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.