Sputumevacuerende en volumerecruterende respiratoire kinesitherapie bij minder mobiele en/of weinig tot niet-coöperatieve volwassenen en ouderen

Starts on 06.06.2025

Physiotherapie

Interested?

More information
° IC_RKV25 NL
Tags: Inwendige aandoeningen , Ouderen , Generiek toegankelijke kinesitherapie

Description

Binnen de sputumevacuerende en volumerecruterende technieken kennen we een veelheid van behandelmethoden. Hoe minder mobiel of minder coöperatief de patiënt is, hoe moeilijker het wordt om tot een efficiënte behandeling te komen. Tijdens deze navorming gaan we dieper in op het arsenaal aan kinesitherapeutische technieken die we kunnen gebruiken bij deze patiënten. We leren deze technieken toepassen in, en aanpassen aan, verschillende situaties. We richten ons hierbij op de groep patiënten die (om diverse redenen) weinig tot niet-coöperatief of weinig tot niet mobiel is. We denken hierbij enerzijds aan gehospitaliseerde patiënten (waarbij vaak een veelheid aan hulpmiddelen beschikbaar is), en anderzijds aan volwassenen en ouderen die thuis, in de praktijk of in een residentie (WZC, DVC, etc.) behandeld worden (waarbij we vaak weinig tot geen hulpmiddelen ter beschikking hebben).

Leerdoelen

1. Krijg een goed inzicht in de kinesiologie van de ademhaling;

2. Verwerf -inzicht in de sputumevacuatie;

3. Leer de verschillende sputumevacuerende- en volumerecruterende ademhalingstechnieken toepassen.

Doelgroep

Kinesitherapeuten

Remarks

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens deze 'on campus' vormingsdag. Opgelet wanneer u >5 werkdagen voor de start inschrijft op deze vorming kunnen we enkele een digitale syllabus voorzien.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (goedgekeurd) ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina.

Accreditatie voor kinesitherapeuten (aangevraagd):

* PQK - Algemeen Kwaliteitslabel Kinesitherapie: 24 punten

* PQK - Subportfolio Respiratoire Kinesitherapie: 28 punten

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.