Revalidatie van patiënten met vestibulaire stoornissen

Starts on 30.05.2024

Health Sciences

Interested?

More information
° IC_VES24 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Audiologie , Neurologische aandoeningen , Multidisciplinair

Description

Duizeligheid en evenwichtsproblemen zijn frequent voorkomende klachten in de klinische praktijk. Het correct inschatten van de problematiek door middel van een gerichte evaluatie leidt tot het toepassen van een efficiënte therapie. Een groot percentage van de duizeligheidsproblemen wordt veroorzaakt door een stoornis in het vestibulair systeem. Vestibulaire disfuncties hebben een sterke impact op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit van de patiënt. Een gerichte aanpak binnen een brede context kan de patiënt hierin helpen en ondersteunen. Deze navorming heeft tot doel de revalidatie van patiënten met vestibulaire problemen vanuit een breed perspectief toe te lichten. Naast anatomie, fysiologie en pathologie van het vestibulair systeem, wordt er ruime aandacht besteed aan de evaluatie en de revalidatie van de vestibulaire patiënt.

Leerdoelen

1. De deelnemer heeft kennis over de anatomie, fysiologie en pathologie van het vestibulair systeem;

2. De deelnemer beheerst de vaardigheden die nodig zijn om de evaluatie en behandeling van frequent voorkomende vestibulaire problemen uit te voeren;

3. De deelnemer kan de bredere context van vestibulaire therapie schetsen.

Doelgroep

Kinesitherapeuten, Audiologen

Remarks

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens deze 'on campus' vormingsdag. Opgelet wanneer u >5 werkdagen voor de start inschrijft op deze vorming kunnen we enkele een digitale syllabus voorzien.Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Betalen via KMO-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (goedgekeurd).

Accreditatie voor kinesitherapeuten:

* PQK - Algemeen Kwaliteitslabel Kinesitherapie: 24 punten toegekend

* PQK - Subportfolio Neurologische Kinesiherapie: 28 punten toegekend

Course number:
IC_VES24
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
30.05.2024
Lecturers:
Els De Corte
Katrijn Van Laecke
Ruth Van Hecke
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.