Respiratoire kinesitherapie bij baby's en niet-coöperatieve kinderen 

Starts on 03.10.2024

Physiotherapie

Interested?

More information
° IC_RKB24 NL
Tags: Inwendige aandoeningen , Kinderen , Generiek toegankelijke kinesitherapie

Description

Deze 2-daagse navorming focus zich op het deeldomein van de respiratoire kinesitherapie bij baby’s en niet-coöperatieve kinderen. De navorming wordt gestart door een pediater dewelke ingaat op de ontwikkeling, fysiologie en pathologie van het respiratoire stelsel bij het kind. Hierna komen kinesitherapeuten aan bod die dieper ingaan op kinesitherapeutische behandeltechnieken zoals autogene drainage, verlengde drukkingen, intrapulmonale percussieventilatie (IPV) en bespreken ze hoe deze technieken aangepast worden specifiek voor deze doelgroep. Ook het correct toedienen van inhalatiemedicatie komt aan bod.

Leerdoelen

  • De deelnemer kent de respiratoire fysiologie en pathologie eigen aan het (pasgeboren) kind;
  • De deelnemer kan de belangrijkste manuele technieken voor de behandeling van respiratoire problemen bij pediatrische populaties toepassen;
  • De deelnemer begrijpt het belang van correcte toediening van inhalatiemedicatie en kan deze correct toedienen.

Doelgroep

Kinesitherapeuten

Remarks

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens deze 'on campus' vormingsdag. Opgelet wanneer u >5 werkdagen voor de start inschrijft op deze vorming kunnen we enkele een digitale syllabus voorzien.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (aangevraagd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina.

PQK - accreditatie voor kinesitherapeuten (aangevraagd voor 24 punten / 14 lesuren)

Course number:
IC_RKB24
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
03.10.2024
Lecturers:
Heidi Schaballie
Sara Bernaert
Filip Van Ginderdeuren
Stijn Van Der Sypt
Bruno Zwaenepoel
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.