PUC Willy Delva 46: Digitalisering en recht

Starts on 02.02.2021

Law

Interested?

More information
° PUCDelva-46 NL Available online
Tags: Rechtsdomeinen

Description

De sessies 5 tot en met 8 van deze 46ste editie konden niet plaatsvinden in het voorjaar 2020 omwille van het coronavirus. De sprekers van sessies 5 tot 7 maakten een opname van hun voordracht en deze opnames worden aangeboden in januari en februari 2021. De slotsessie met dhr. Alexander De Croo, in april 2020 nog minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking maar intussen federaal premier, werd geschrapt.

Program

De laatste decennia doorkruist de digitalisering steeds meer onze (persoonlijke en economische) leefwereld. Digitale omgangsvormen vullen onze handelingen aan, of komen hiervoor zelfs in de plaats. Gegevens en transacties worden op een vaak snellere, en schijnbaar onpersoonlijkere wijze verwerkt. Het hebben en verwerken van data wordt een waarde op zich, nieuwe handelscontracten zien het licht en bestaande transacties krijgen een digitaal evenbeeld.

Deze evolutie noodzaakt tot bijkomende regulering op tal van rechtsdomeinen. Hoe registreer je aanwezigheden bij online-meetings, waar is een vennootschap gevestigd, waar en wanneer komt een overeenkomst tot stand, wat is de rol en betekenis van het werken volgens aansturende logaritmes ? Wat is de waarde van een digitaal goed en hoe kan dit tegen namaak of reproductie worden beschermd, is een digitale verloning denkbaar en hoe moet deze worden gewaardeerd ? Hoe moet in een digitale omgeving privacy worden beschermd en welke (al dan niet nieuwe) misdrijven vereisen een aangepaste bestraffing ? Hoe worden investeringen in digitalisering beschermd en fiscaal ondersteund ?

Diverse complexe vraagstukken stellen de wetgever voor nieuwe uitdagingen om bestaand recht in een nieuwe context te interpreteren, dan wel een aangepast wettelijk kader te voorzien. Deze vraag naar verder regulerende kaders overstijgt per definitie de Belgische grenzen. Ook vanuit Europese en internationale hoek werden allerhande initiatieven genomen, met een soms meer gemondialiseerde benadering tot gevolg.

Deze cyclus beoogt binnen dit kader een overzicht aan te reiken inzake het geheel aan evoluties met een ultieme blik op de toekomst. Vanuit hun eigen rechtsdomein werden tal van specialisten aangeschreven om de knelpunten van de digitalisering voor hun vakgebied te duiden.

Course number:
PUCDelva-46
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021
Starting date:
02.02.2021
Lecturers:
Esther Van Zimmeren
Tom Wallyn
Joke Baeck
Simon Geiregat
Vanessa Franssen
Julie Petersen
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.