Postgraduaatsopleiding Erfgoed en samenleving

Starts on 23.09.2024

Art and Culture

Interested?

More information
° AYERSA NL Available online
Tags: Postgraduaatsopleidingen

Description

Bekijk de kennisclip postgraduaat Erfgoed en samenleving

De postgraduaatsopleiding Erfgoed en samenleving bereidt deelnemers voor om aan de slag te gaan met de vele uitdagingen waar de erfgoedsector in de superdiverse samenleving van vandaag voor staat. De vorming is interdisciplinair en innovatief, en zet via theorie en praktijk in op drie bijzonder actuele pijlers: Erfgoed in de digitale wereld, Erfgoed en publiek, en Erfgoed en politiek.

Erfgoed beroert de gemoederen en verhit het publieke debat. Standbeelden tuimelen van sokkels en monumenten worden gretig beklad. Museummedewerkers nemen depots steeds vaker en steeds scherper onder de loep; op zoek naar twijfelachtige of voorheen onrechtmatig verworven stukken. Terwijl UNESCO en de internationale gemeenschap met argusogen de praalwagens van Aalst Carnaval volgen, krijgen kindericonen Pippi Langkous en Zwarte Piet ferme tikken op de vingers en harde vegen uit de pan. Wie weet ruilt zelfs Sinterklaas straks definitief zijn statige mijter in voor de flamboyante kralenkroon van Queen Nikkolah.

Over verleden, heden en toekomst van erfgoed wordt met de regelmaat van de klok onderhandeld. Wie de pen vasthoudt bepaalt vaak het verhaal. De UGent richt daarom vanaf het academiejaar 2024-2025 de nieuwe postgraduaatsopleiding Erfgoed en samenleving in. Aan de hand van een interdisciplinaire wisselwerking tussen theorie en praktijk, rijkt de opleiding deelnemers handvaten aan om innovatief en meerstemming aan de slag te gaan rond een breed scala aan erfgoedkwesties. Deze houden allen verband met verschillende, voorheen ongekende uitdagingen die eigen zijn aan een samenleving in voortdurende transitie. Zowel de inhoud van de vakken als het werkplekleren hebben aandacht voor drie actuele en met elkaar verbonden pijlers: Erfgoed in de digitale wereld, Erfgoed en publiek, en Erfgoed en politiek.

Het postgraduaat is een initiatief van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Deze opleiding kwam tot stand in nauw overleg met de erfgoedsector, en met de Faculteiten Politieke en Sociale Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, en Recht en Criminaliteit van de UGent. Bijzondere dank gaat uit naar het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de UGent en de UA.

Illustratie: Leonard Cools

Program

 • Erfgoed en samenleving is een postgraduaatsopleiding van één academiejaar bestaande uit 45 ECTS.
 • Het postgraduaat kan opgenomen worden tijdens één academiejaar, of kan gespreid worden over twee academiejaren. Het is niet mogelijk om een individueel programma samen te stellen en afzonderlijke modules op te nemen.

Het postgraduaat bestaat uit drie pijlers:

Pijler 1:
In de pijler Erfgoed in de digitale wereld krijgen studenten inzichten in verschillende vormen van historische datavisualisering en het ontwikkelen van digitale narratieven. De pijler zoomt eveneens in op de allerlaatste ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie, en augmented en virtual reality in relatie tot erfgoed.

Pijler 2:
De omgang met erfgoed in een sterk gediversifieerde samenleving staat centraal in de pijler Erfgoed en publiek. Via innovatieve communicatiemethodes krijgen studenten handvaten aangereikt om op een inclusieve en meerstemmige manier gebruikersinzichten te genereren en aan co-creatie te doen. Deze pijler zet daarnaast ook in op culturele geletterdheid en interculturalisme, en leert de studenten debatteren over een resem kwesties in relatie tot kunst en cultuur.

Pijler 3:
De pijler Erfgoed en politiek legt zich toe op historisch bewustzijn, geeft duiding bij erfgoedpolitiek, en wijst op mogelijke gevaren bij het gebruik of het misbruik van de geschiedenis. In deze pijler komen ook historische en actuele ethisch-juridische kwesties aan bod, die allen verband houden met kunst en cultuur.

Lessen:

Onder voorbehoud

 • Eerste semester - start 23 september 2024

  • Maandag: 08u30 - 11u15: Erfgoed en digitale transformatie
  • Maandag: 11u30 - 14u30: Historische cultuur en maatschappij
  • Woensdag: 15u00 - 17u45: Innovatie-onderzoek (wekelijks hoorcollege)
  • Donderdag: 09u00 - 11u30: Innovatie-onderzoek (vijf maal workshop)

 • Tweede semester - start 10 februari 2025
  • Dinsdag: 17u30 - 20u00: Cultuur, media en educatie
  • Donderdag: 10u00 - 13u00: Historische datavisualisering
  • Vrijdag: 10u00 - 13u00: Recht in de cultuurwetenschappen

Lesgevers:

 • Bastiaan Baccarne
 • Kristin Van Damme
 • Dieter De Witte
 • Pieter-Jan Maes
 • Julie Birkholz
 • Christophe Verbruggen
 • Kris Rutten
 • Berber Bevernage
 • Georges Martyn

Meer over het programma

Remarks

Op woensdag 26 juni van 15u tot 17u organiseren de coördinator en beleidsmedewerker van het postgraduaat een online infomoment. Hierop zijn zowel erfgoedwerkers, prospectieve studenten als geïnteresseerden welkom om op in te tekenen. Er zal ook tijd zijn voor alle inhoudelijke en praktische vragen omtrent de opleiding.

Inschrijven kan tot maandag 24 juni 12u. Je ontvangt daarna tijdig de link voor online deelname.

Bekijk de kennisclip postgraduaat Erfgoed en samenleving

More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.