Postgraduaatsopleiding Conferentietolken

Starts on 23.09.2024

Language en Literature

Interested?

More information
° AY7CTK NL
Tags: Postgraduaatsopleidingen

Description

Het postgraduaat conferentietolken beoogt een vervolmaking in het consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. Het richt zich tot binnen- en buitenlandse studenten met een voldoende kennis van het Nederlands en de gekozen talen, die een doorgedreven beroepsgerichte vorming zoeken op het niveau van het conferentietolken. Het conferentietolken bestaat traditioneel uit consecutief tolken en simultaan tolken. Hoewel in het beroepsleven vooral simultaan getolkt wordt, is consecutief tolken onontbeerlijk als voorbereiding bij het simultaan tolken.

Iedereen met een master en een uitstekende talenkennis kan de opleiding volgen. Een toelatingsproef test de praktische taalvaardigheid, de formuleervaardigheid en de synthesevaardigheid van de kandidaat en bepaalt of de kandidaat zich in mag schrijven. Masters in het tolken kunnen worden vrijgesteld van de proef voor de talen die ze in hun master hebben gestudeerd. Ook professionele bachelors die een vierjarige opleiding in het tolken achter de rug hebben kunnen toegelaten worden, op voorwaarde dat ze slagen voor de toelatingsproef.

Meer informatie op de website van de vakgroep Vertalen, tolken en communicatie.

Program

Programma onder voorbehoud

Deze opleiding loopt over een periode van 1 jaar en omvat 60 studiepunten.

De volledige opleiding omvat zes modules tolkpraktijk en vier modules tolkvorming. Je kiest twee vreemde talen. Voor je eerste vreemde taal (VT1) heb je de keuze uit Duits, Engels of Frans. Voor je tweede vreemde taal (VT2) kun je kiezen uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks. Inschrijven voor een derde taal is mogelijk.

Voor je tolkpraktijk volg je voor VT1 vier modules: twee modules consecutief tolken (in en uit het Nederlands) en twee modules simultaan tolken (in en uit het Nederlands). Voor VT2 volg je alleen de modules waarbij in het Nederlands getolkt wordt.

Het pakket tolkvorming omvat vier opleidingsonderdelen: Nederlandse formuleervaardigheid, theorie en deontologie, tolktechnieken en Europese instellingen.

Course number:
AY7CTK
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.