Postgraduaat verpleegkunde in de huisartspraktijk

Starts on 01.10.2024

Health Sciences

Interested?

More information
° P0054000 NL

Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de verpleegkundige autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt proactief in op het veranderd zorglandschap. Je beschikt over een diploma van bachelor in de verpleegkunde. Enkele jaren werkervaring is aanbevolen. De opleiding is gericht op zowel verpleegkundigen die reeds tewerkgesteld zijn in een huisartsenpraktijk als verpleegkundigen met andere werkervaring.

Description

De opleiding 'verpleegkundige in de huisartsenpraktijk' vormt afgestudeerden die de huisartsen in de eerstelijnspraktijk ondersteunen. De verpleegkundige heeft hier een faciliterende en ondersteunende rol, met de focus op een efficiënte praktijkorganisatie.

De verpleegkundige in de huisartsenpraktijk richt zich tot de behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met brede gezondheidsvragen en/ of multimorbiditeit van zowel biologische, psychologische, sociale als existentiële aard. Deze verpleegkundigen worden actief en autonoom in de huisartsenpraktijk ingezet met verpleegkundige, klinische en organisatorische taken (cf. planning, organisatie huisartsenpraktijk, samenwerking met andere zorgprofessionals) in opdracht en samenwerking met de huisarts.

Program

Het studieprogramma telt 35 studiepunten met een studieomvang van 878 uur. Het programma bestaat uit 4 theoretische opleidingsonderdelen voor een totaal van 20 studiepunten en 1 praktijkgericht onderdeel van 15 studiepunten.

  1. Praktijkorganisatie en communicatie
  2. Gezondheid, preventie en patiënteducatie
  3. Doelgroep specifieke protocolzorg, zorgplanning, case management en integrated care binnen de context van cardio-vasculair risicomanagement, COPD en astma, diabetes en ouderengeneeskunde
  4. Geestelijke gezondheidszorg
  5. Klinische praktijk en intervisiemomenten


Je beschikt over een diploma van bachelor in de verpleegkunde. Enkele jaren werkervaring is aanbevolen.

De opleiding is gericht op zowel verpleegkundigen die reeds tewerkgesteld zijn in een huisartsenpraktijk als verpleegkundigen met andere werkervaring.

Remarks

Het lesprogramma hanteert het principe van ‘begeleid zelfstandig studeren’, met aangepaste lesmomenten en diverse werkvormen, docenten en titularissen ondersteunen je bij dit proces.

De opleidingsonderdelen worden geëvalueerd door een combinatie van diverse assessmentvormen (schriftelijk en mondelinge evaluatie, portfolio en syntheseproject)

De studenten die de volledige opleiding volgen en gunstig geëvalueerd worden, ontvangen een getuigschrift van het postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

Geïndividualiseerde deeltrajecten zijn mogelijk. De opleiding kan gespreid worden over twee academiejaren, bijvoorbeeld theoretisch deel het eerste academiejaar, de klinische praktijk het tweede academiejaar, of per opleidingsonderdeel. De opleiding is voltooid na het volgen van de vijf opleidingsonderdelen.

De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille.


Course number:
P0054000
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Health Sciences, Nursing
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
01.10.2024
Lecturers:
Coördinator

Lucky Botteldooren

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen - 'ELIZA'

Gouverneur Kinsbergen Centrum

Doornstraat 331

2610 Wilrijk

lucky.botteldooren@uantwerpen.be

T +32 3 502 20 06
Contact person:
VIHP@uantwerpen.be
Location

Universiteit Antwerpen

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1

2610 Wilrijk

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.