(Bio)Engineering

Interested?

More information
° IO2024F NL
Tags: Postgraduaatsopleidingen

Description

Ondanks hun uitstekende technische competenties voelen veel ingenieurs zich onvoldoende voorbereid of onzeker op vlak van het leiden van een project of een bedrijf. Vaak missen ze essentiële inzichten in ondernemerschap en innovatie en de nodige soft skills. Dit postgraduaat wil hieraan tegemoetkomen. Het programma richt zich tot studenten met een uitgesproken interesse in innovatie en ondernemerschap en is bedoeld voor studenten die zich niet alleen technisch verder willen verdiepen, maar ook hun persoonlijke, innovatie- en ondernemers¬competenties verder willen ontwikkelen. Je bent geïnteresseerd in innovatie en wilt graag ervaring opdoen in het ontwikkelen en implementeren van innovatieve projecten in een organisatie. Je bent een doener en vindt het een uitdaging om iets te ontwikkelen en implementeren dat écht werkt. We reiken je de nodige vaardigheden aan zodat je innoverend en ondernemend verantwoordelijkheid kunt opnemen in het werkveld.

De volgende eindtermen worden beoogd:

  1. Ondernemen: kritisch reflecteren over de ideeën bij alle geledingen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project, visie en strategie ontwikkelen voor een bedrijf, project¬management, verantwoordelijkheid opnemen voor het behalen van de doelstellingen, marktwaarde bepalen, kosten- batenanalyse, businessplan, opvolgtraject kunnen uittekenen.
  2. Ontwerpen en ontwikkelen en implementeren op een innovatieve, realistische, multidisciplinaire, creatieve, integreerbare, maatschappelijk verantwoorde, systematische, kwaliteitsgerichte, veilige en kritische manier.
  3. Levenslang leren: zelfstandig relevante kennis verwerven, zelfreflectie, flexibiliteit, efficiëntie, maatschappelijk bewustzijn.
  4. Communiceren en samenwerken: sociale vaardigheden toepassen, overtuigend, doelgericht en efficiënt communiceren over het project afgestemd op de stakeholders, onderhandelen en multidisciplinair samenwerken in een bedrijfscontext, gesprekstechnieken, managementvaardigheden.

Program

Het programma van 29 studiepunten, bestaat uit een innovatieproject (20 studiepunten) en een persoonlijk samen te stellen opleidingstraject van 9 studiepunten. Het programma kan opgenomen worden gedurende één semester of verspreid over een volledig academiejaar.

Het Innovatieproject

Tijdens dit project maak je op een unieke manier kennis met de industrie. Je krijgt intensieve en persoonlijke coaching van professionals uit het werkveld bij het ontwikkelen en implementeren van een concept. Je werkt gemiddeld 45 dagen op een innovatief project in de (internationale) werkomgeving van een bedrijf.

Het persoonlijke opleidingsprogramma

Je mag zelf een eigen programma samenstellen in functie van de competenties die je verder wilt ontwikkelen, waardoor je een heel persoonlijke invulling aan je opleiding kunt geven. Je kunt daarbij kiezen uit opleidingsonderdelen uit heel Vlaanderen. Voor minimum 3 studiepunten kies je opleidingsonderdelen rond innovatieve, ondernemende en professionele vaardigheden van alle deelnemende universiteiten. Je kan dit Postgraduaat combineren met je masteropleiding. Zo heb je de mogelijkheid om het programma op te nemen in het eerste semester, in het tweede semester of gespreid over een heel academiejaar, eventueel aangevuld met je resterende studiepunten van de master.

Course number:
IO2024F
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
(Bio)Engineering, Architecture and Design, Bioengineering, Civil Engineer, Economics, Business and (Public) Management, Health Sciences, Engineering Technology
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
30.10.2024
Contact person:
ugain@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.