(Bio)Engineering

Interested?

More information
° IO2024A NL
Tags: Postgraduaatsopleidingen

Description

Ondanks hun uitstekende technische competenties voelen veel ingenieurs zich onvoldoende voorbereid of onzeker op vlak van het leiden van een project of een bedrijf. Vaak missen ze essentiële inzichten in ondernemerschap en innovatie en de nodige soft skills. Dit postgraduaat wil hieraan tegemoetkomen. Het programma richt zich tot studenten met een uitgesproken interesse in innovatie en ondernemerschap en is bedoeld voor studenten die zich niet alleen technisch verder willen verdiepen, maar ook hun persoonlijke, innovatie- en ondernemers¬competenties verder willen ontwikkelen. Je bent geïnteresseerd in innovatie en wilt graag ervaring opdoen in het ontwikkelen en implementeren van innovatieve projecten in een organisatie. Je bent een doener en vindt het een uitdaging om iets te ontwikkelen en implementeren dat écht werkt. We reiken je de nodige vaardigheden aan zodat je innoverend en ondernemend verantwoordelijkheid kunt opnemen in het werkveld.

De volgende eindtermen worden beoogd:

  1. Ondernemen: kritisch reflecteren over de ideeën bij alle geledingen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project, visie en strategie ontwikkelen voor een bedrijf, project¬management, verantwoordelijkheid opnemen voor het behalen van de doelstellingen, marktwaarde bepalen, kosten- batenanalyse, businessplan, opvolgtraject kunnen uittekenen.
  2. Ontwerpen en ontwikkelen en implementeren op een innovatieve, realistische, multidisciplinaire, creatieve, integreerbare, maatschappelijk verantwoorde, systematische, kwaliteitsgerichte, veilige en kritische manier.
  3. Levenslang leren: zelfstandig relevante kennis verwerven, zelfreflectie, flexibiliteit, efficiëntie, maatschappelijk bewustzijn.
  4. Communiceren en samenwerken: sociale vaardigheden toepassen, overtuigend, doelgericht en efficiënt communiceren over het project afgestemd op de stakeholders, onderhandelen en multidisciplinair samenwerken in een bedrijfscontext, gesprekstechnieken, managementvaardigheden.

Program

Het éénjarig programma van 60 studiepunten, bestaat uit een innovatieproject (40 studiepunten) en een persoonlijk samen te stellen opleidingstraject van 20 studiepunten.

Het Innovatieproject

Tijdens dit project maak je op een unieke manier kennis met de industrie. Je krijgt intensieve en persoonlijke coaching van professionals uit het werkveld bij het ontwikkelen en implementeren van een concept. Gedurende één semester of een volledig academiejaar werk je gemiddeld 3 dagen per week aan een innovatief project in de (internationale) werkomgeving van een bedrijf. Buitenlandse stages gaan voltijds door tijdens het 2de semester.

Het persoonlijke opleidingsprogramma

Je mag zelf een eigen programma samenstellen in functie van de competenties die je verder wilt ontwikkelen, waardoor je een heel persoonlijke invulling aan je opleiding kunt geven. Je kunt daarbij kiezen uit opleidingsonderdelen uit heel Vlaanderen.

  • Voor minimum 9 studiepunten kies je opleidingsonderdelen rond innovatieve, ondernemende en professionele vaardigheden van alle deelnemende universiteiten.
  • Minimum 3 studiepunten zet je in op (bio)technische opleidingsonderdelen ter ondersteuning van het innovatieproject. Het is ook mogelijk om bedrijfsopleidingen op te nemen.

Je volgt het postgraduaat tijdens of na je masteropleiding. Na de masteropleiding: je kunt het voltijdse programma starten in september of februari, na je afstuderen.

Postgraduaat en masteropleiding combineren: dit is enkel aan te raden wanneer je slechts één of enkele onderdelen van je masteropleiding dient af te werken. Hiervoor is uitdrukkelijke toestemming van je stagebedrijf en de onderwijscommissie vereist.

Course number:
IO2024A
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
(Bio)Engineering, Architecture and Design, Bioengineering, Civil Engineer, Economics, Business and (Public) Management, Health Sciences, Engineering Technology
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
30.10.2024
Contact person:
ugain@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.