Postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek

Starts on 23.09.2024

Health Sciences

Interested?

More information
° P0052000 NL

Dit postgraduaat biedt een volledig overzicht in gezondheidsrecht en gezondheidsethiek .

Description

Zowel studenten als beroepsbeoefenaars hebben meermaals te kennen gegeven dat er behoefte bestaat aan een gespecialiseerde opleiding in gezondheidsrecht en gezondheidsethiek. Dit spoort ook met de juridisering van onze samenleving en met de enorme ontwikkelingen in de geneeskunde die talrijke ethische en juridische vragen doen rijzen.

Van een student die de postgraduaatopleiding in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek heeft gevolgd, wordt verwacht dat deze:

  • een grondige kennis heeft van de grondslagen, de structuren, de methodologie en de systematiek van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek en de vaardigheid bezit om die kennis toe te passen;
  • inzicht heeft in de rol van de verschillende actoren in de gezondheidszorg;
  • een wetenschappelijke attitude heeft, door verbanden te kunnen leggen tussen de in de verschillende modules aangereikte kennis en door kennis te kunnen vinden in wetenschappelijke publicaties en databanken;
  • voortdurend aandacht heeft voor de verbanden tussen recht en ethiek;
  • kritisch kan reflecteren over juridisch-ethische aspecten van de geneeskunde;
  • op heldere en kritische wijze kan rapporteren en mondeling kan presenteren;
  • openstaat voor de internationale aspecten van de gezondheidszorg.

Program

Het postgraduaat wordt tweejaarlijks ingericht. Start van de opleiding is steeds in de even academiejaren. De eerstvolgende lichting start in het academiejaar 2022-2023. De aanmeldingen gaan van start in de lente van 2022.


Het postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek is een opleiding van 30 studiepunten. Het studieprogramma is onderverdeeld in zeven modules die samen het volledige programma vormen.

Het programma kan ook deeltijds gevolgd worden. Een student kan ook slechts één of enkele modules volgen. De deelnemer ontvangt in dat geval een attest per module die met succes werd afgelegd.


Het postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek staat open voor alle geïnteresseerden in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, mits zij houder zijn van een universitair of hogeschool diploma.
Remarks

Studenten die alle modules volgen én een eindverhandeling schrijven, ontvangen hiervoor een getuigschrift van ‘Postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek’ van de Universiteit Antwerpen. Een student kan ook één of enkele modules volgen. De deelnemer ontvangt in dat geval een attest per module die met succes werd afgelegd.

AHLEC organiseert jaarlijks enkele studieactiviteiten. De bedoeling is dat de deelnemers van de postacademische vorming deze activiteiten eveneens volgen in het kader van hun opleiding.

Toegang voor de studenten van het postgraduaat tot deze activiteiten is gratis.


Het minimum aantal deelnemers wordt vastgelegd op 15. Het maximum aantal deelnemers wordt vastgelegd op 40.

Studenten kunnen kiezen om meteen alle modules te volgen dan wel de verschillende modules te verspreiden over twee of meerdere jaren.

Course number:
P0052000
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Health Sciences, Law, Philosophy and Ethics
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Iedere module heeft een eigen modulecoördinator die de inhoud en kwaliteit van nabij opvolgt. Een aantal lessen wordt gegeven door gastsprekers. De rijke beroepservaring van deze externe lesgevers betekent een grote meerwaarde voor de opleiding.

Het universitaire karakter van het postgraduaat wordt geborgd door het kwaliteitssysteem van de Universiteit Antwerpen onder toezicht van de opleidingscoördinator in samenwerking met de academisch verantwoordelijke.

Academische verantwoordelijke: Prof. dr. Thierry Vansweevelt
Contact person:
ahlec.nexus@uantwerpen.be
Location

De lessen gaan alternerend door op Campus Drie Eiken:

  • de ene week op dinsdagavond (18.30 - 21.30 uur) en zaterdagvoormiddag (9.00 - 12.30 uur)
  • de andere week op zaterdag een volledige dag (9.00 - 16.30 uur)


Universiteit Antwerpen

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1

2610 Wilrijk


More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.