Politisering in het sociaal werk

Starts on 22.02.2024

Social Sciences

Interested?

More information
° D_A_23_24_PSW NL
Tags: Alle opleidingen , Sociaal Werk , Zorg, hulpverlening en begeleiding , Kort- en langlopende opleidingen

Description

Elke samenleving kent onvermijdelijk vormen van onrecht en uitsluiting. Sociaal werkers en deelnemers kunnen dit zichtbaar maken, door bewustmaking, acties of alternatieve praktijken. Hiermee jagen ze het publieke debat aan over hoe we samenleven. Wat kunnen dergelijke politiserende praktijken betekenen in het sociaal werk? En hoe kun je politiserend handelen?

Met deze Postacademische Vorming ondersteunen we de praktijkontwikkeling van en de reflectie over politisering. Deze Postacademische Vorming is een initiatief van de opleidingen sociaal werk van HOGENT, Howest en Arteveldehogeschool en UGENT die samenwerken in het Associatieonderzoeksplatform ‘Politisering van/in het sociaal werk’ met medewerking van SAMvzw, steunpunt Mens en Samenleving.

Waarom deze opleiding volgen?

We stellen vast dat vrijwilligers, professionelen en organisaties uit diverse sectoren in het sociaal werk zoals jeugdwerk, opbouwwerk, maatschappelijk werk, … vorm willen geven aan hun politiserende rol. Ze zijn zich bewust van het gevaar dat sociaal werk verengd dreigt te worden tot een louter ‘technische oplossing’ van individuele problemen. Maar ze stoten telkens opnieuw op vragen:

 • Inhoudelijk: wat is het politiserende potentieel en de politiserende missie van sociaal werk?
 • Methodisch: wat is een effectief handelingskader voor politiserend handelen?

De vorming wil beantwoorden aan deze reële vragen. We focussen op kernvragen zoals:

 • Wat betekent politisering algemeen en specifiek voor het sociaal werk?
 • Welke dynamieken ondersteunen of verhinderen politisering in het sociaal werk?
 • Hoe verstoren politiserende praktijken de bestaande orde?
 • Hoe kun je politiserend handelen op micro, meso en macro-niveau?
 • Wat is de rol van professionals?
 • Hoe kun je emanciperend werken met deelnemers in politiserende praktijken?

Door de mix van deelnemers met verschillende profielen uit verschillende sectoren wil deze vorming ook uitdrukkelijk dwarsverbindingen realiseren in de zoektocht naar antwoorden. Bij het opzet van de vorming werd in rekening genomen dat cursisten op diverse wijzen competenties kunnen verwerven. Daarom kunnen cursisten die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen na een toelatingsgesprek worden toegelaten. Om dit leerproces te versterken presenteren de cursisten ter afronding een werkstuk waarin hun inzichten op basis van de kritische reflectie op de inhoud van de vorming verwerkt zijn. Elke presentatie wordt gevolgd door een korte bevraging en discussie met docenten en deelnemers.

Met deze Postacademische vorming willen we samen met de deelnemers een relevante bijdrage leveren aan zowel de reflectie over als de praktijkontwikkeling van politisering als krachtlijn voor sterk sociaal werk in de toekomst.

Program

Inhoud

Het programma bestaat uit 7 lesdagen:

 1. Donderdag 22/02: Politisering als kernopdracht voor sociaal werk - 16.00 Openingslezing en publiek debat
 • Inschrijven voor de openingslezing kan via deze link.
 1. Donderdag 7/03: (De)politisering van, in en door sociaal werk
 2. Donderdag 21/03: Handelingskader: politisering als gelaagde praktijk (1)
 3. Dinsdag 16/04: Handelingskader: politisering als gelaagde praktijk (2)
 4. Dinsdag 7/05: Politisering als verstorende praktijk
 5. Donderdag 23/05: Politisering en emancipatie
 6. Donderdag 13/06: Evaluatie: presentaties werkstuk

Remarks

Studieomvang en studieduur

 • De postacademische vorming duurt één semester en bestaat uit 7 lessen.
 • Uiterste inschrijvingsdatum is 22 februari 2024.

Locatie

 • Studieruimte kenniscentrum, Dunant 2, eerste verdieping
  Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent
  Henri Dunantlaan 2 9000 Gent

Prijs

 • 600 euro
 • lessen, cursusmateriaal, openingsreceptie en middaglunch inbegrepen.

Evaluatie

 • De evaluatie gebeurt in een sessie een maand na het programma. Elke cursist presenteert een werkstuk voor docenten en medecursisten. Hierin verhelderen ze wat de Postacademische Vorming bijdraagt voor een beter begrip of toepassing van politisering in de eigen praktijk of het bredere sociaal werk. Na vraagstelling en discussie krijgt de cursist een beoordeling.

Getuigschrift

 • Deelnemers die alle bijeenkomsten hebben bijgewoond en die een persoonlijk werkstuk hebben ingeleverd dat positief beoordeeld werd, ontvangen een getuigschrift.

Course number:
D_A_23_24_PSW
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
22.02.2024
Contact person:
dunantacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.