Poging tot verzoening in het gerechtelijk deskundigenonderzoek

Starts on 19.09.2024

Health Sciences

Interested?

More information
° GA092-verzoening-gerechtsdeskundigen NL
Tags: Gerechtsdeskundige , Bemiddeling

Description

Bemiddelingsvaardigheden als sleutels om tot verzoening te komen

Elke gerechtsdeskundige (ongeacht het domein) wordt vanuit de regels voor deskundigenonderzoek zoals opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek verondersteld om tijdens zijn opdracht een poging tot verzoening te organiseren. Geen eenvoudige klus in het licht van de in basis reeds veeleisende opdracht van een gerechtsdeskundige.

Nochtans biedt het deskundigenonderzoek en het feit dat je als gerechtsdeskundige de plicht hebt om een poging tot verzoening te organiseren heel wat unieke kansen. Je bereikt een publiek dat anders nooit in overleg tot een oplossing zou komen. Het geeft je de kans om partijen te laten kennis maken met bemiddeling. Je kan hen helpen om weloverwogen een oplossingstraject voor hun meningsverschil / conflict te kiezen. Je kan een zeer diverse waaier aan bemiddelingsvaardigheden gebruiken om de slaagkans van je poging tot verzoening aanzienlijk te verhogen.

Tijdens deze twee daagse opleiding laten we je zelf kennis maken met wat bemiddeling wel en niet is. We zetten op een rijtje wat je als gerechtsdeskundige uit bemiddeling kan gebruiken tijdens je poging tot verzoening. We bieden een model aan om in elk geval een eerste gesprek met de betrokkenen te voeren om hen te laten ondervinden wat een verdere poging tot verzoening voor hen zou kunnen betekenen. Dit betekent dat de gerechtsdeskundige standaard een gesprek organiseert als trajectbemiddelaar om te zien of verdere verzoening mogelijk is. Op die manier geven we de vage omschrijving art 977 uit het GW zeer concreet vorm.

We reiken theoretische handvatten aan uit de interest based onderhandelingsmethode van Ury en Fischer, we verkennen de axioma’s van de communicatietheorie als basis om tussen te komen in menselijke verhoudingen, we stellen een gestructureerde procedure voor die je kan hanteren doorheen de verzoeningspoging. We zoomen in op een gesprek hetzij kort na de installatie of bij het voorverslag dat standaard kan georganiseerd worden door elke gerechtsdeskundige. Op basis van deze theoretische handvatten oefenen we om dit om te zetten en toe te passen in de praktijk.

Hierdoor kan elke gerechtsdeskundige voldoende beslagen een poging tot verzoening organiseren met de nodige body.

Program

  • De sessies starten telkens om 09.30 en eindigen om 15.30 uur.

Remarks

  • Inschrijven kan enkel voor de volledige reeks.
  • Voor deze nascholing werd erkenning aangevraagd bij de Federale Bemiddelingscommissie (FBC).

Course number:
GA092-verzoening-gerechtsdeskundigen
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Psychology, Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
19.09.2024
Lecturers:
Franky De Meyer
Philip Verplancke
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.