Permanente vorming Psychotraumatologie

Starts on 19.09.2022

Interested?

More information
NL Available online
Tags: trauma, therapie, therapy, psychotrauma, hulpverlening

Description

Het Belgisch Instituut voor Psychotrauma (BIP) en de Vrije Universiteit Brussel organiseren deze 2-jarige opleiding in psychotrauma: diagostiek en integratieve behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, hefboom voor verandering. Het is onze bedoeling therapeuten te vormen die in staat zijn getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden.
  • Door de trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch kader kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.
  • Daarnaast biedt de opleiding methodieken vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen (gedragstherapie, psychoanalytische therapie, experiëntiële therapie, systeemtherapie) om op een globale en geïntegreerde wijze getraumatiseerde cliënten te behandelen.
Vierdelig opleidingstraject
  • In het 1ste deel wordt de nadruk gelegd op theorie en diagnostiek van psychotrauma. Er komen verschillende perspectieven en aspecten aan bod om de deelnemers een klare en genuanceerde kijk te geven op het concept ‘psychotrauma’.
  • Tijdens de 3 volgende delen van de opleiding bekijken we volgende aspecten: stabilisatie en symptoomreductie, confrontatie met het trauma en de integratiefase. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan complex trauma en dissociatieve stoornissen.
  • De lessen worden meestal gegeven op vrijdagnamiddag en zaterdag (een volledige dag). Sommige modules beslaan 2 volledige dagen.

Ontdek de details van deze permanente vorming

Doelgroep

  • De opleiding Psychotrauma die door BIP wordt aangeboden richt zich tot professionelen die in de tweede- en/of derdelijnshulpverlening tewerkgesteld zijn.
  • Voorafgaande opleiding: universitair master diploma in de psychiatrie, klinische psychologie, orthopedagogiek of seksuologie (dit laatste mits gesuperviseerde praktijk van 3 jaar).
  • Voor Nederlandse psychologen: BIG-geregistreerd.

Info en contact

Heb je interesse in deze opleiding? Stuur jouw motivatiebrief samen met cv en kopie van (relevante) diploma(‘s) voor 25 april 2023 naar info.bip.contact@gmail.com. We streven naar een groep van 20 deelnemers en voeren vooraf een selectie uit op basis van de ingediende documenten. Als je kandidatuur wordt weerhouden, nodigen we je uit voor een selectiegesprek waarin we peilen naar je motivatie, theoretische basis en therapeutische ervaring met traumacliënten, je groepsfunctioneren en capaciteiten tot zelfreflectie.

Meer details op de officiële website van het BIP

Meer info op de VUB-website

Type:
Short- en long-term programmes
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
19.09.2022
Contact person:
info.bip.contact@gmail.com
More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.