Permanente Vorming Klinische psychodiagnostiek bij volwassenen

Starts on 18.09.2023

Psychology

Interested?

More information
NL
Tags: volwassenen, adults, psycholoog, psychologist, therapist

Description

Het programma wordt gespreid over 2 jaar en omvat in totaal 24 tot 25 dagen van 7 cursusuren (meestal op vrijdag), waarvan minstens 6 collectieve supervisiedagen. Bovendien volgen studenten minstens 10 uur individuele supervisie, en dient er 1 geïntegreerd eindverslag per academiejaar te worden gemaakt.

Doelstelling

 • In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties (VAPH, RIZIV, Ministerie van Sociale Voorzorg, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen, ...), collega’s (psychiaters, psychotherapeuten, ...) of vanuit de cliënt zelf.
 • Bovendien wordt psychodiagnostiek in de laatste bepalingen omtrent de gezondheidszorgberoepen omschreven als een essentieel element van de beroepsuitoefening van zowel klinisch psychologen en pedagogen.

Doelgroep

De PEV-opleiding psychodiagnostiek is gericht op de verdieping van psychodiagnostische kennis en vaardigheden. Klinisch psychologen en klinische orthopedagogen die actief zijn in de praktijk (zelfstandig, in dienstverband of als vrijwilliger) en die een deskundigheid in de klinische psychodiagnostiek willen ontwikkelen die verder gaat dan wat in de masteropleiding geboden wordt. Dit moet hen in staat stellen tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties.

Organisatie

De opleiding vindt plaats gedurende 2 academiejaren en op de volgende locaties:

 • 2023-2025: VUB
 • 2025-2027: UGent
 • 2027-2029: KU Leuven

De inhoud wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, met name:

 • de faculteiten Psychologie en Educatie-/Pedagogische Wetenschappen van:
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Universiteit Gent
  • Vrije Universiteit Brussel
 • de beroepsverenigingen:
  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Bekijk alle details over het programma en toelatingsvoorwaarden

Meer info op de VUB-website

Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology, Health Sciences, Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
18.09.2023
Contact person:
Joyce.Van.Den.Meersschaut@vub.be
Location

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.