Opmaak (meerjaren)begroting in vzw’s en stichtingen

Starts on 05.11.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EBB22_Vanhee_Opmaak (meerjaren)begroting in vzw’s en stichtingen NL
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Description

Een (meerjaren)begroting moet het kompas zijn aan de hand waarvan de activiteiten van een vzw of stichting worden gepland en opgevolgd conform de kwaliteitscirkel van Deming (beter gekend als de PDCA-cyclus). Hiertoe moeten vzw’s en stichtingen meer en meer evolueren naar de opmaak van een (meerjaren)begroting waarin er een aansluiting wordt gemaakt tussen het inhoudelijke en het financiële beleid. Daarnaast is een (meerjaren)begroting ook een belangrijk instrument voor de opvolging van de cash positie en de ondersteuning van financieringsbeslissingen.

Deze opleiding moet de deelnemers de nodige inzichten en handvaten aanreiken, zodat zij een methodiek kunnen ontwikkelen om verdere stappen te zetten naar een vernieuwende aanpak inzake budgettering en begrotingsopmaak.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot éénieder die nauw betrokken is bij de opmaak van een (meerjaren)begroting in een vzw of stichting. Basisinzicht in de werking van een algemene boekhouding is vereist.

Program

Tijdens deze opleiding zullen de volgende aspecten aan bod komen:

  • Wat is een (meerjaren)begroting?
  • Wat is het doel/rol van een meerjarenbegroting? Welke motivationele aspecten houden hiermee verband?
  • Wat zijn succesfactoren en de potentiële valkuilen?
  • Welk traject wordt hierbij het best gevolgd?
  • Wat is het verschil tussen een investerings-, exploitatie- en financieringsbudget en hoe verhouden deze zich tot elkaar?
  • Wat is het belang van de opmaak van een liquiditeitenbudget?
  • Hoe de budgetopvolging aanpakken (verschillenanalyse)?
  • Welke evenwichtscriteria worden bij de opmaak van een meerjarenbegroting het best nagestreefd?

Praktisch

De deelnamekost is inclusief documentatie en broodjeslunch + koffiepauze.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft in het verleden reeds gelijkaardige opleidingen verzorgd voor o.a. de Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV), Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vrije CLB-koepel, Socius en de School voor Social Profit en Publiek Management (SPPM) en beschikt in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten over een ruime praktijkervaring in de sector. Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EBB22_Vanhee_Opmaak (meerjaren)begroting in vzw’s en stichtingen
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
05.11.2024
Lecturers:
Christophe Vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.